Visioon

Oleme täna tunnistajaks, kuidas maailmas on kasvamas nii ületarbimine, vaen ja konfliktid kui ka depressiivsus. Kui me ei suuda lahendada oma emotsioonidega seotud probleeme, riskime enda ja ülejäänud maailma hävitamisega.

Usun, et inimesed suudavad arendada endas positiivsemaid omadusi ning väljuda eneseunustusest. Seetõttu soovin inimkonnale näidata, kuidas võtta teadvustamine kasutusele nii, et see aitaks muuta maailma paremaks paigaks. Sellesse visiooni kuuluvad

  • tasakaalus ja arenev ühiskond.
  • eluviis, mille osaks on teadvuse sihipärane kasutamine oma elu ja sisemaailma juhtimiseks.

Inimest, kes toob esiplaanile oma loomuomase teadvustamisvõime, heatahtlikkuse ja algatusvõime, kutsun ma Human 2.0. Niisugune muutus leiab aset, kui inimene teeb teadliku valiku elada kooskõlas oma kõrgeima potentsiaaliga.

Missioon

Minu missioon on aidata igal inimesel ületada raskused ja negatiivsus ning elus edeneda.

Näidata inimestele, kuidas võtta kasutusele oma teadvus, et jõuda vabaduse, lihtsuse, tõe ning rahuloluni. Nad avastavad, et

  • Reaalsuse teadvustamine — niisugusena nagu see on — ongi tõe teadmine.
  • Vabadus saabub siis, kui reaktsioonid lõppevad, kuivõrd vabadus on pöördvõrdeline automaatsete reaktsioonidega.
  • Lahtes lahti kõigest, mida sa ei ole, saavutad lihtsuse ning vähendad nii enda kui ka teiste kannatusi.
  • Kui eelnevates punktides kirjeldatu on toimunud, ilmestuvad inimese loomulik heaolu ning armastus.