Tuleviku Hariduse Sihtasutus

Nende aastate jooksul, mil ma olen Practical Consciousness tehnikaid õpetanud, on õpilased palju kordi küsinud, miks neid oskusi ei õpetata lastele juba koolipingis. Nagu üks neist ütles: “Kui oleksin neid tehnikaid õppinud juba lapsena, oleksin täna täiesti teistsugune inimene.”

Seetõttu hakkasime 2016. aasta suvel kokku panema Practical Consciousness õppeprogrammi lastele. Saime kokku enam kui 150 kursused läbinud inimesega, et  jagada tehnikate kasutamise kogemusi ning rääkida muutustest, mida need on elus kaasa toonud. Pidasime põhjaliku arutelu selle üle, kuidas Practical Consciousness saaks laiemalt ühiskonnale kasu tuua. Kahepäevasel kohtumisel osalejad olid üksmeelel, et lastele võiks olla väga kasulik selliste oskuste omandamine nagu teadvustamise kasutamine ning emotsioonide vabastamine.

Mitmed haridusedendajad näitasid üles huvi lõimida Practical Consciousness tehnikaid oma õppetöösse. Tuleviku Hariduse Sihtasutuse egiidi all alustasime 2017. aasta sügisel pilootprojektiga, mille raames käisime sellest huvitatud koolides teadvuse rakendamise oskusi  õpetamas.

Tuleviku Hariduse Sihtasutuse eesmärgiks on muuta laste ja täiskasvanute elu paremaks läbi:

  • nende isikliku jätkusuutlikkuse kasvatamise.

  • parema toimetuleku igapäevaelu väljakutsetega.

  • suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste paranemise.

Need oskused aitavad nii õpilastel kui ka õpetajatel paremini tunda ja juhtida oma sisemaailma.