Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

Teadliku Muutuse Kunst

Teadliku Muutuse Kunst (TMK) võtab kokku suure osa Ingvar Villido üle 35 aastase praktilise uurimistöö tulemusel saadud taipamisi ning avastusi, samuti 25 aastase õpetamiskogemuse teadlikkuse ja jooga vallas. Teadliku Muutuse Kunsti juured on iidses joogalikus tarkuses, mille teadmised 21 sajandi jaoks kohandades lõi Ingvar uue, just tänapäeval praktiliselt kasutatava enesejuhtimise meetodi. Selle, alates 2008. aastast õpetatava inimesekäsitluse ja meetodi efektiivsus on leidnud kinnitust juba ligi 5000 osalise positiivsetes kogemustes.

Paljud inimesed on tänu TMK meetodile nii oma väikestest kui suurtest probleemidest täielikult vabanenud. Nad on õppinud oma probleemidest ise vabanema. Näiteks oskavad kursused läbinud ebameeldiva jutuajamise jooksul teisele märkamatul moel vaid mõne sekundiga vabaneda häirivatest negatiivsetest emotsioonidest ja mõtetest vabaneda. Tulemused on püsivad ja tagasipöördumatud. Osaliste head tulemused kinnitavad, et elu negatiivsete emotsioonide ja kannatusteta on võimalik ja normaalne inimese seisund. Hetkest, mil õpid oma automaatselt aktiveeruvaid emotsioone ja mõtteid vabastama, saad hakata elama lähtuvalt oma kõrgeimast potentsiaalist ja päris Minast.

Mis tuleb vabanenud emotsioonide ja mõtete asemele? Stabiilsus, rahulikkus, empaatia ja sisemine vabadus. Töövõimekus ja energia kasvavad kordades ja mis kõige olulisem – automaatsete reaktsioonide asemel hakkab domineerima teadlikkus. Teadlikkus on inimese kõige olulisem tööriist – arukuse, professionaalsuse ja loovuse vundament. Oma lihtsuses ja efektiivsuses unikaalne TMK meetod toetab isikliku jätkusuutlikkuse saavutamist. 

Kokkuvõttes õpetab see meetod inimest vabastama reaalajas kõiki emotsioone, mida ta elus ei vaja ja püsima teadvel, luues sellega oma elule stabiilne alus. Kohe ja reaalajas tegelemises, lõplikus vabanemises ja stabiilse pinnase loomises peitubki meetodi uuenduslikkus ja unikaalsus.

TMK kursustesari on osa isikliku arengu programmist Human 2.0, mis võimaldab omandada uued enesejuhtimise põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks tõstmiseks. Human 2.0 on inimene, kes on õppinud kasutama teadlikkust oma igapäevaelu põhilise juhtiva vahendina, teab oma tegelikku identiteeti, oskab iseseisvalt vabaneda kahjulikest harjumustest, emotsioonidest ja mõtetest, on igapäevategevustes loov, tegus ja efektiivne.

Teadliku Muutuse Kunsti kursused

Teadliku Muutuse Kunsti sari koosneb viiest järjestikusest 1-päevasest kursusest. Iga kursus keskendub spetsiifiliselt ühele inimese toimimise tasandile ning õpetab tehnikaid, kuidas vastaval tasandil toimuvat mõjutada. Kõik kursused baseeruvad teadlikkusel ning õpetavad, kuidas aktiivselt kasutada intellekti – inimese kõige võimsamat täidesaatvat töövahendit. Esimesed kaks kursust õpetatakse koos ühe tervikuna, III, IV ja V kursust saab läbida vastavalt soovile.

I kursus õpetab oma sisemaailma tundma ja selle erinevaid nähtusi eristama: mis on aistingud, tunded, emotsioonid, mõtlemine, teadlikkus, teadvus ja tegelik mina. Toob välja nende omavahelised seosed ja sõltuvused ning kirjeldab lahti automatismide kujunemise põhjused. Kursus annab praktilise teadlikkuse ja tegeliku mina kogemused ja annab vastuse küsimusele – mis meil kõigil viga on?

II kursus keskendub ainult tunnetele ehk emotsioonidele, meie pidevalt vahelduvatele meeleoludele. Õpetab neid avastama, nendes orienteeruma ja neid vajadusel vabastama. Kursusel õpetakse meetodeid vabanemaks just praegu aktiveeruvatest, juba aktiveerunud ja kroonilistest emotsioonidest. Käsitletakse ka emotsioonide seoseid füüsilise keha pingete ja haigustega. Lisaks antakse tehnika hirmust vabanemiseks.

III kursus keskendub ainult mentaalsele tasandile ehk mõistusele, kujutlusvõimele ja mälule. Õpetab avastama, kuidas see tasand on kausaalne ehk reaalsust loov tasand. Kursusel õpitakse end vabastama häirivatest meenutustest, ettekujutustest ja tegelikkust mittekajastavatest mõtetest.

IV kursus keskendub ainult intellekti ehk inimese kõige võimsama tööriista tundma- ja kasutamaõppimisele. Õpitakse eristama ja arendama eristamist, süvenemist, arusaamist, taipamist, intuitsiooni, inspiratsiooni, tahet ja taotlust. Samuti õpitakse pikendama aktiivse teadlikkuse rakendamise aega sõltumata olukorrast. Intellekti tasand on nö mõistuseülene ja aitab arendada Human 2.0 juurde kuuluvaid omadusi.

V kursus keskendub üleminekule emotsioonidele ja mentaalsusele tuginevast vanast paradigmast uude, sihipärasele teadlikkuse kasutusele tuginevasse paradigmasse. Kursus õpetab igapäevaselt uut moodi elama ja tegutsema kogudes infot, seda analüüsides ja alles seejärel tegutsedes.

Ingvar Ishwarananda TMK kujunemisest

TMK sai alguse 2008. aastal. Esialgu arendasin selle, et aidata oma kriya jooga õpilasi, et nad saaksid oma praktikates paremini edeneda. Nimelt märkasin, et paljudel õpilastel on raskusi valitud tegevuste juures püsimisel ja tänu oma harjumuslikult aktiivsetele emotsioonidele ja mõtlemisele ei suuda nad täielikult kasutada Babaji kriya jooga täpseid ja kõrgetasemelisi teadmisi, mis vajavad kohalolu hetkes. Uurisin, miks nad ei suuda joogateadmisi tulemuslikult rakendada. Selgus, et takistuseks oli tegevuste automaatseks muutumine. Hakkasin süvitsi uurima automatismi mehhanismi, soovides aru saada, kuidas see kujuneb ja töötab, kuidas sellest vabaneda ning selle tekkimist ennetada. Teemasse süvenedes sain probleemide tegelikele põhjustele jälile. Minu analüüs näitab, et keskmiselt 95% tegevustest on teadvustamata ja teadvustatud tegevusi on vaid 5%. Pea 8 miljardit inimest elab automaatset ja alateadlikku elu, milles nad ise ei osale. Avastasin emotsionaalsed reaktsioonid, mis töötavad täiesti automaatselt, sageli inimese enda tahtest sõltumatult. Samuti sain teada, et oma mõttetegevust ei osata suunata – ka see on automaatne. Leidsin, et kuigi kõigil inimestel on teadvus ja teadlikkus, kasutatakse seda praktilises elus väga harva. Ning ühe asja avastasin ma veel – inimesed ei teagi, kes nad tegelikult ise on, päris praktiliselt. Kõige selle tõttu ei teata, kuidas vabaneda kannatustest ja muudest takistustest, ehkki neist on võimalik vabaneda jäädavalt. TMK meetodid aitavad neid automaatseid reaktsioone vähendada.

Ühel hetkel paluti mul neid tehnikaid ka väljaspool joogaõpilaste ringi õpetada. Alates 2010 aastast on mind kutsutud seda õpetama ka välismaale – näiteks Brasiiliasse, Saksamaale, Venemaale, USAsse. Kuna nõudlus on suur, olen andnud õigused kursuseid läbi viia ka osadele oma õpilastele.