Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

15.11.2018 - Novembris toimus taaskord visiit USA-sse, olles 2018 aastal juba kolmas kord õpetada San Francisco suurlinnas 

2018 aastal on kokku käidud Ameerikas õpetamas kolmel korral - veebruaris, mais ja novembris. Kursustel ja loengutel on osalenud üle 400 inimese, nende hulgas nii väliseestlasi kui kohalikke.

Seekordsel koolituste reisil USA-s, San Franciscos leidis aset tervelt kaheksa erinevat sündmust. Novembri alguses toimusid metropolis Teadliku Muutuse Kunsti I-II ja III kursus. Mitu koolitust toimus suurlinnas populaarsust võitnud koos töötamise keskkondades, kus ettevõtjaid ja uuendajaid huvitas, kuidas muuta igapäevatöö protsess loominguliseks ja inspireerivamaks. Mitmes joogakeskuses leidsid aset loengud kriya joogast ja eneserealisatsioonist huvitatud inimestele. Heategevuse korras toimus teadlikkuse kasutamise lühikoolitus ka San Francisco pimedate ühingus "Lighthouse for the Blind". Koolitustel osalejad väljendasid siirast rõõmu ja ka meeldivat hämmingut, kui sügavad ja samas geniaalselt lihtsad on koolitustel saadud oskused. Eriti tõid tiheda konkurentsi ja kiire elutempoga harjunud inimesed väärtusena välja võimaluse õppida otse praktikult ning astuda tema jalajälgedes teel, mille efektiivsus on kinnitust leidnud tuhandete inimeste positiivsetes muutustes.

Visiidi raames toimus San Franciscos ka põnev vestlusõhtul teadvuse teemadel. Vestluspartneriks oli Silicon Valley’st välja kasvanud ja varem investeerimispankurina tegutsenud autor Mark Gober.

Gober uuris põhjalikult kaasaegseid teadustöid ning avastas selle käigus hulga fakte, mis kinnitavad et teadvus ei ole aju poolt genereeritud nähtus, vaid sellest eraldiolev iseseisev fenomen. Omalt poolt tõin vestlusesse praktilise mõõtme ja juhendasin inimesi enda juures kõne all olevaid nähtusi kohapeal ka avastama. Autorite-uurijatena tõime mõlemad Mark Goberiga välja, et nii teadustöödest kui empiirilisest kogemusest selgub, et mateeria ei loo teadvust vaid hoopiski teadvus on kõige muu lähtekohaks. See tõdemus tõstatab muu hulgas vajaduse põhjalikult ümber vaadata meie need arusaamad, mis puudutavad inimese võimekust teadlikkust kasutades kutsuda esile muutusi nii oma mõistuses, emotsioonides kui kehas. Gober nimetas harduldaseks kompetentsi juhendada inimesi avastamaks enda juurest nähtusi, mida teadlased ja filosoofid siiani vaid teoreetiliselt on käsitlenud. Gober rääkis ka, et just selle tõttu, et teadvus eksisteerib iseseisvalt ega ole loodud mateeria poolt, ei saa ka tehisintellekt kunagi teadvust omama. Gober rääkis teadvusest, kui inimese põhiolemusest, mille peale täpsustasin, et inimese juures eksisteerib veel üks tasand, mis on isegi sügavam ja peenem, kui teadvus ning jääb just seetõttu enamasti ka avastamata.

Kahe autori vestlustõhtut modereeris Patrick Gallagher.

Järgmisel korral toimub kohtumine San Francisco praktikute ja uute huvilistega märtsis 2019, mil toimuvad nii I-II, III kui ka IV kursus.

Fotod: Priit Porila, Helena Lass