Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

September 2017 – Inimesed teadvustavad üha enam oma tegelikke vajadusi – Äripäev ja Personaliuudised.ee

Äripäev, 29. september 2017 Personaliuudised.ee 30. november 2017 
Gerli Ramler

Koolitusfirmade TOPi võitja, koolitaja Ingvar Villido sõnul näitas 2016. aasa, et inimesed teadvustavad üha enam oma tegelikke vajadusi. 30 aastat erinevate inimesekäsitluste uurimist üle kogu maailma viisid teda reaalse võimaluse leidmiseni, kuidas igaüks meist saab ise oma probleeme lahendada ja neist vabanemise kaudu oma elu muuta.

Villido on aastakümneid õpetanud teadliku enesejuhtimise praktikaid ja sünteesinud selle kogemuse baasil Human 2.0 meetodi, millel põhineb viieosaline teadliku muutuse kunsti koolituste tsükkel. Tegemist on Villido sõnul kõige arusaadavama ja lihtsamalt praktiseeritava enesejuhtimise õpetusega, mida saab õpetada kõigile inimestele, sõltumata nende ettevalmistusest, haridustasemest või usutunnistusest.

Sisuliselt on tegemist praktiliste oskustega 21. sajandi tavalisele inimesele. Kursuse läbimine annab täiskomplekti vahendeid, millega elus hakkamasaamise tulemuslikkust ja kvaliteeti oluliselt parandada. Kõik inimesed ihkavad stabiilust ja kursusel omandataksegi kõige tõhusamad maailmas teadaolevad oskused, et teadlikult kõrvaldada oma elust tegelikkust mittekajastavad mõtted ja emotsioonid. Tegu on Eestis loodud ja väljatöötatud metoodiga mis sisaldab kursusetsüklit, loenguid ja õppematerjale.

„Olen aidanud ka juba pea 15 000-l inimesel neid vajadusi avastada, pakkudes samas ka võimalust toimivateks lahendusteks. Info levib ja meie kursusele tuleb üha enam huvilisi,“ sõnab Villido. „Eks see ongi Human OÜ kui kursusi korraldava ettevõtte edu taga. Samas on see majandusedu vaid meie tegevuse kaasnähtus, mitte eesmärk. Kui toota midagi, mis on inimestele kasulik ja teda abistab, on ta nõus oma tööga teenitud raha pakutud võimaluste ja väärtuste vastu vahetama. Human OÜ eesmärk on õpetada probleemidest vabanema sõna otseses mõttes ja seda vajavad kõik inimesed maailmas. Seega on praegu äramärkimist leidnud majandustulemused alles suure töö algus!“

Neli aastat tagasi loodud Human OÜ pole endale reklaami teinud, vaid info endne tegevuste kohta on liikunud peamiselt otsekontaktide kaudu. Ka koduleht valmis alles sellel aastal. Koolitajate sõnul on turupositsioonist olulisem Human 2.0 õppemeetodi täiustamine inimestele võimalikult arusaadavaks ja praktiliselt igapäevaellu rakendatavaks.

Mida Human 2.0 meetod meiega teeb?

Human 2.0 meetod lähtub eeldusest, et maailmas on kõik korrapärane, kuid inimese reaktsioonid sellele mitte. Õigeid tehnikaid tundes on siiski igaüks meist suuteline muutma oma sisemaailma ja avama oma tegelikku kuid unustatud võimekust.

„Pole valdkonda, kus teadliku muutuse kunsti tehnikaid rakendada ei saaks – tervis, suhted, majanduslik edu – kõigi eluvaldkondade probleemid saad ise ja sulle vajalikul viisil lahendada. Kohe ja reaalajas tegelemises ja lõplikus vabanemises peitubki antud meetodi uuenduslikkus ja unikaalsus,“ selgitab Villido.

Human 2.0 eesmärk on arukas terviklik inimene. „Sa ei ole enam lihtsalt anonüümne manipuleeritav ühiskonnaühik, vaid väärtuslike omadustega hinnatud isiksus. Meie praeguse ühiskonna heaolu pole loomulik. Miks muidu heaoluühiskonna inimesed pole õnnelikud ega oma eluga rahul. Arvame, et oleme kõrgelt arenenud tsivilisatsioon, kuid ometi vaadates reaalusele näkku, tõdeme, et ei saa iseennast ja maailma aidata… Inimestel on vaja uut lähenemisviisi elule!

Villido sõnul ei ole meie lõpututele probleemidele toimivat lahendust pakkunud teadus ega religiioon, ent mõlema parimaid osi kasutades sündis Human 2.0, mis võimaldab inimesel endal lahendada kõiki tema maailmas toimuvaid probleeme, aidates sellega maailma meie kõigi jaoks elamisväärsemaks paigaks muuta. Tuleviku inimene peab tänasega võrreldes igas mõttes palju parem olema.

Virtuaalõppe abil maailma vallutama

Laienedes nii geograafiliselt kui eluvaldkonniti, on Human OÜ panustamas virtuaalõppekeskkonna loomisse, mis võimaldaks õpet edastada ka piikade vahemaade taha ja eri keelekeskkondadesse. Samuti on soovi toimida kursuse läbinute praktilise toestussüsteemina. Juba praegu on teadliku muutuse kunst kui unikaalne, universaalne ja praktiline kursusetsükkel maailma eri riikides levima hakanud. Tänavu olid esimesed kursused Peterburis ja Moskvas, samuti on toimunud koolitused Saksamaal, Austrias, Luksemburgis, Makedoonias, Brasiilias ja Poolas ning ootamas on USA.

„Kuna Eestis on üha vähema aega kursuseid korraldada, olen andnud esimeste kursuste õpetamise õigused edasi veel kolmele teadlikkuse praktilise valdamise oskused omandanud õpetajale, järgmisel aastal peaks uusi teadliku muutuse kunsti õpetajaid juurde tulema ka üha kasvava rahvusvahelise nõudluse tarbeks,“ räägib Villido, lisades, et välja on arendatud ka metoodika põhikooli- ja gümnaasiumastmetele ning õpetajatele. Esimesed tunnid on koolides juba ka peetud ja lapsevanematelt toetav tagasiside saadud. Kolme aastaga on sadade vabatahtlike tööna kerkinud Aruvalla külje alla Lilleorgu Teadlikkuse Rakendamise Kool, kus on plaanis hakata järgmise aasta mais teadliku muutuse kunsti tehnikatel põhinevaid koolitusi tegema.

„Me ei plaani areneda edasi mingite trendide suunas, vaid otsime võimalusi edastada üha kaasaegsemaid kanaleid kasutades teadmisi, mis on oma praktilist kasu juba tuhandete inimeste eludes tõestanud,“ sõnas Villido. „Liigun selles suunas, et lihvida need praktilised oskused inimeste jaoks veel lihtsamalt ja hoomatavamalt kättesaadavaks. See on praegu kõige olulisem!“

Tule teadvele, erista emotsioonid mõtetest ja vabasta esmalt emotsioon ja seejärel kontseptsioon. Jätka teadvelolevana, kasuta vajaduse kohaselt intuitsiooni ja inspiratsiooni. Jäta kõrvale mittevajalikud tegevused ja muuda oma elu maksimaalselt rahudlustpakkuvaks ja tõhusaks." – Ingvar Villido õnne valem

KES ON HUMAN 2.0?

 • Teadlik inimene, kes suudab püsida hetkes 24/7.
 • Oma tegude erinevaid mõjureid reaalajas eristav inimene, kes kasutab vaid neid, mida peab õigeks tegude tulemuste seisukohalt.
 • Tegelikkust taipav ja vaid reaalsusega kooskõlas olevat infot kasutav inimene.
 • Tark inimene, kes teab, mida ta teeb ning tegutseb sihipäraselt.
 • Oma tegude põhjuseid ja tagajärgi mõistev inimene, kes ei loo oma ellu konflikte.
 • Loodusseaduste ja neist tingitud muutustega kooskõlas olev inimene, kes ei vaja rutiini.
 • Loov inimene, kes suudab igas ajahetkes luua tegelikkusega kooskõlas oleva parima lahenduse.
 • Heatahtlik inimene, kes loob ja hoiab igas eluvaldkonnas häid ja toetavaid suhteid.
 • Koostööaldis inimene, oskab tegutseda ühise eesmärgi nimel.
 • Elus sujuvalt kulgev, hirmuvaba, rõõmus ja rahulik inimene. Teadmine, kes ta on, annab talle kindla jalgealuse mis tahes olukorras.
 • Oma elu iseseisva muutmise elementaaroskuseks kujundanud inimene.
 • Vaba kõigist psüühilistest probleemidest, vaba tegutsema valitud valdkonnas parimal võimalikul moel.

Allikas: Ingvar Villido

KOMMENTAAR

Koolitus muutis mu elu
VILLE JEHE, koolitaja ning Ingvari õpilane

"Olin nii Uus Maa kui Delfi ülesehitamise ajal sage seminaride ja koolituste külastaja, ikka selleks, et enda kui juhi „tööriistakasti“ täiendada.

Umbes kaheksa aastat tagasi olin juba veidi väsinud neist arvukatest erinevatest käsitlustest, kuidas oma tegemistega veel paremini hakkama saada, millest eraldiseisvalt ükski enam erilist muutust ei toonud. Siis sattusin Ingvari kursuse infole, mille kirjeldus oli varasematest oluliselt erinev, ja otsustasin ka selle ära proovida. Ei ole liialdus öelda, et need kaks päeva muutsid mu elu.

Ingvari väljaarendatud tehnikad olid tõhusad ja andsid kohe tulemusi – just see, mida olin kaua otsinud. Eneselegi üllatusena sain veel 40aastaselt Õpetaja, kellega koostöö jätkub loodetavasti pikki aastaid.

Tema väljaarendatud kaasaegne ja hästi rakendatav teadliku muutuse kunst on saanud minu elu ja tegemiste igapäevaosaks, viimased kolm aastat juba ka teistele samade teadmiste jagamise kaudu.

Hea on tõdeda, et teadlikkus ja selle kasutuse teemad (mujal maailmas levimas mindfulness’i nime all) on jõudmas aina suurema hulga inimesteni ja et ka selles teemas on Eestis olemas algatus, mis kahtlematult levib ka mujale maailma."

Meid juhib sisemaailm
KAIDO PAJUMAA, koolitaja ning Ingvari õpilane

"Usun, et Ingvari edu tuleneb tõsiasjast, et ta puudutab oma koolitustega mitte ainult juhiks, töötajaks või ettevõtjaks, vaid lihtsalt inimeseks olemise valupunkte.

Pole oluline, mis tööd me teeme või kui edukad oleme – meid kõiki juhib sisemaailm. Ja just sellele Ingvar oma koolitustel tähelepanu juhibki. Edu saavutamine ei laga efektiivsest ajajuhtimisest, vaid efektiivsest enesejuhtimisest. Ja seda suudab teha ainult inimene, kes oskab kasutada teadlikkust – võimet ennast kõrvalt näha ning oma mõtteid, tundeid ja uskumusi märgata ja korrigeerida".

MIS ON MIS

* Human OÜ

* Asutatud 2014

* Omanik Ingvar Villido

* Käive: 2016. aastal 348 633 eurot, kasvas aastaga 3,5 korda.

* Ärikasum: mullu 226 847 eurot, aastaga kuuekordistus

* Töötajaid 2