Muutus algab sisemaailma puhastamisest. Automaatsete emotsioonide ja kontseptsioonide vabastamine on kõige olulisem tegevus.
Ainult läbi teadlikkuse jõuad Sa iseenda juurde.
On suur eksimus arvata, et teised põhjustavad sinu kannatusi, arvata, et keegi teine on sinu kannatustes süüdi. Tegelikkuses leiavad kõik sinu reaktsioonid maailmale aset sinus endas. Sul ei ole vaja muuta mitte maailma, vaid oma reaktsioone.
See õpetus on järgmine samm - edasi mindfulnessist. Kasutades teadlikkust aktiivses vormis ei ole sa ainult märkaja, vaid suudad asju ka otseselt mõjutada. Näiteks saad sa kasutada oma teadvust, et vabastada autopiloodil aktiveeruvaid emotsioone.
Kui mõtlemine lakkab, tekib mõtetest vaba olek. Kuid mis seejuures säilib? Mis see on? Mis on see vaikus?
Ükskõik kui peened emotsioonid ka ei oleks, kõrged või tähtsad mõttelennud ka ei tekiks, mitte ükski neist ei aita sul jõuda teadlikkuseni ega Iseendani. Mõistusest on kasu ainult teatud vahe-etapis – siis, kui tegeled oma alateadvuse puhastamisega.
Oled sa märganud, kuidas sinu mõistus töötab? Niipea kui kuuled midagi, tekib kommentaar. Näed midagi või tunned mingit lõhna - jälle kommentaarid. Me pidevalt kommenteerime oma mõtetes, nagu lapsed. Ning sa pead seda täiesti normaalseks? Miks?
Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.
Oluline on mõtlemise ja emotsioonide asemel esiplaanile tuua oma teadvustamise võime.
Elu pole keerukas. Oma ellu loome me keerukusi ise. Keerukusteks on kolm peamist põhjust: juhtimatult liikuv teadlikkus ehk võimetus keskenduda, automaatsed tegelikkusega haakumatud mõtted ning emotsioonid. See on ühtlasi nimekiri keerukustest, millest vabaneda.
Kasutades teadlikkust, mis oma olemuselt on neutraalne, kogeb inimene neutraalsust. Neutraalsus aga tähendab adekvaatsust. See tähendab näha sündmuseid nii, nagu nad on – ilustamata, maha tegemata, moondamata, muundamata jne.
Teadmatus – see ongi pimedus. Lõppeesmärk on saada nägijaks. Nägija saab olla ainult see, kes on teadvel.
Mis saab sinu probleemist, kui sellega kaasnenud emotsiooni pole enam?
Sinu kõige olulisem samm stabiilsuse ja õnnelikkuse poole seisneb sisemaailma puhastamises – kõigi nende probleemsete reaktsioonide vabastamises oma alateadvusest, mis sa kunagi teiste käest õppisid.
Teadvelolek on karmast väljas oleku seisund.
Kui sa pikendad märkamist või teadvustad oma teadlikkust, muutud sa teadvuse kasutajaks. Selleks, et teadvele jääda, on vaja selle kasutamist jätkata.
Teadvuse rakendamise kestvus on sinu vabaduse kestvus. Ülejäänud aja domineerib autopiloot, ettekirjutatud programm.
Teadvustamine on baas. Sul lähevad “silmad lahti”. Pilt läheb selgeks. Seepärast on seda nimetatud valgustumiseks. Teadvustamine ongi valgus.
Kui sa kasutad märkamist, siis su maailm avardub - märkad helisid, aistinguid jne. Iga hetk pakub uut avastust. Niipea kui sa viibid alateadvuse meelevallas, kollapseerub su maailm programmilt programmile kulgevaks.
Paremaks saamise nimel ei aita huvitavate teemade õppimine ega kusagile sõitmine, et midagi kogeda. Need halvad asjad, mis sul on ju ei kao. Umbrohust ei saa vabaks selle kõrvale vajalikke kultuure istutades. Sellest saab vabaks umbrohtu välja kitkudes.
Iga inimese peamine eesmärk on avastada oma tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus, eneserealisatsioon.
Vabastades oma automaatse reaktsiooni, ei tule see enam kunagi tagasi. Selle häiriv mõju sinu elule lakkab täielikult.
Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.
Sa pead positiivseid emotsioone nii tähtsaks ainult seetõttu, et sul pole aimugi, et eksisteerib veel miski, mis on isegi parem kui head emotsioonid.
Teadvusel on seitse aktiivset kvaliteeti, üks neist on teadlikkus. Teadvuse kvaliteedid ei ole üldse seotud ei emotsioonide ega mõistuse, mõtlemisega.
Mõistus ja mõtlemine ei ole sinu arukuse nurgakiviks. Selleks nurgakiviks on hoopis teadvus. Teadvuse kasutamine on see, mis teeb inimesest aruka inimese.
Su tänane elu juba on robotlik, juhitud automaatsete reaktsioonide poolt - olgu need siis meeldivad või ebameeldivad.
Sinu probleemid ei seisne mõtlemises, vaid automaatsetes emotsioonides ning teadlikkuse liigväheses kasutamises.
Iseloom on kõige sagedamini aktiveeritav reaktsioonide komplekt. Iseloom koosneb emotsioonidest, mõtetest ja neist lähtuvast käitumuslikkusest. Kui osata neid komponente muuta, muutub kohe ka iseloom.
Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.
Praeguse maailmavaate kohaselt loob teadvust aju, mateeriat peetakse peamiseks. Oma uurimustöö alusel pakun teise, 180 kraadi erineva vaate - aju ei loo teadvust, vaid teadvus on sinu olemasolu põhjus. Teadvus juba on ja sellest lähtub kõik muu.

Ingvar Villido. Acharya Ishwarananda

Juuli 2010 – Ingvar Villido: Inimene sõltub liigselt emotsioonidest – Bioneer

Bioneer, Greta Kaupmees, 29. juuli 2010

Lilleoru Koolituskeskuse rajaja ja koolitusjuht Ingvar Villido on tegelenud praktilise eneseuurimise ja -arendamisega üle 20 aasta. Juba üle viieteistkümne aasta annab ta nii Lilleorus kui ka mujal Eestis inimestele edasi elukvaliteeti muutvaid praktilisi teadmisi.

Ingvar on öelnud, et põhiliselt on inimese hädade põhjuseks valesti kasutatud emotsioonid. Tema kogemus on näidanud, et näiteks vabastades aastatega kogunenud emotsionaalsed pinged, paraneb ka füüsiline keha iseenesest. Paraku tunneb inimene enda emotsioone vähe, hoolimata sellest, et need on kõiki tegevusi läbiviivad jõud. Ingvar õpetab, kuidas nende jõududega oskuslikult ümber käia.

Oled välja töötanud kursuse „Enesemuutmise kunst – emotsioonide valdamine”. Millest selline kursus?

See tuli Lilleorus käivate inimeste vajadusest. Praktikad, mida teeme, algavad teadvelolekust ja teadlikkuse kasutamisest. Inimestel oli nii palju emotsioone, et ei saanud teadlikkust kasutada. Tuli luua sellised tehnikad, millega emotsioonide hulka vähendada, et saaks selle võrra rohkem teadvel olla. Rakendatud teadmiste kasu on väga suur, sest tekib võimalus vabaneda emotsioonidest, mida inimene ei taha oma ellu.

Miks peaks vabanema emotsioonidest?

Ma toon ühe näite, mille kaudu saab sellest aru igaüks. Kujuta ette, et sa ei ole enam kunagi elus kade. Milliseks sinu elu kujuneb? Sa ei ole tige? Ei solvu enam kunagi? Ei ole “rambipalavikku”? Milliseks sinu elu kujuneb? Vaata tulevikku valitud tunde-emotsioonita ja siis saad aru, milles point on.

Kas ei ole nii, et kui kõikidest emotsioonidest vabaneda, pole elul enam värve ja kõik tundub mage ja hirmutav?

Ei olegi vaja kõikidest vabaneda. Praegu räägime elu negatiivselt mõjutavatest emotsioonidest. Aga kui inimene tahab tõsiselt tegeleda oma varjatud potentsiaalidega, mis algavad peale emotsioone ja mõistust, ehk teadvelolekuga, tuleb paratamatult vabaneda ka positiivsetest emotsioonidest. See on täiesti vabatahtlik, pole nõue ega kohustus. Samas, kui inimene avastab kõrgemad väärtused, milleks on teadvelolek, katkematu taip, intuitsioon, inspiratsioon - on see niivõrd põnev ja huvipakkuv, elukeskne, et enamasti inimesed ei tahagi seda emotsioonide vastu enam vahetada.

Maailm avardub, muutub “päriseks”, värvilisemaks, mitmekihilisemaks ja võimalusterohkeks. Keegi ei taha siis tavaliselt ise enam aheldavaid emotsioone.

Piltlikult võiks öelda, et kui sul on tükk hõbedat ja saad endale briljandi, on selge see, et kui sul on nüüd briljant, siis sa ei ole enam hõbedast huvitatud.

Oled neid kursusi juba päris mitu aastat läbi viinud. Kuidas on tagasiside?

Umbes 80 % inimestest jätkavad nende tehnikate kasutamist igapäevases elus. See on väga suur protsent. Kursus on muutnud mitte ainult nende inimeste enesetunnet, vaid ka elu.

Kas sellesse tehnikasse peab uskuma?

Ei pea. Kui inimene ei oska mingit asja elus teha ja kui keegi õpetab talle seda ning peale seda ta nüüd oskab, siis ta ju ei usu, vaid teab, et see asi on nii. Kõik need tehnikad on sellised.

Puhas matemaatika.

Piltlikult võiks öelda küll, aga mitte nii kuiv ja lakooniline.

Tavaliselt naised tunnistavad, et on emotsioonidega hädas. Kas ka mehi on kursustel käinud?

Mehi on palju käinud. Enamasti meestel endil on mulje, et neil on väga vähe emotsioone, et nemad on ratsionaalsed ja emotsionaalsed on just rohkem naised. Aga kui mehed näiteks võtavad napsu, ujuvad emotsioonid välja, sest alkohol lõdvendab teatud alateadlikku kontrolli, mis surub emotsioonid alla. Siis näeme küll, et ka meestel on emotsioonid. Siit saab järeldada, et meeste probleem on pigem allasurutud emotsioonid. Ja arvamus, kas nad on või neid pole, ei ole tegelikult üldse oluline, sest seda osa reguleerib alateadvus. Osa, mida ei saa tavaliselt lõpuni kontrollida. Võib-olla nad ise ei teagi seda üldse? See on kunagi nendega juhtunud ja ununenud. Allasurutustest tulenevad aga paljud füüsilised, psüühilised ja mentaalsed probleemid, mis maalivad igapäevaelu.

Mehed pidid tegema rohkem enesetappe.

Kui mees või naine “jookseb kinni”, siis tal ei ole ideid, kuidas eluga edasi minna ja põhiliseks elu juhtivaks faktoriks saab mingi emotsioon. Emotsioon genereerib vastava seisundi, oleku ja selle kaudu ka vaate elule. On ilmselge – mida tugevam emotsioon, seda väiksem arukus. Kontrollige seda! Kui emotsioonist vabaneda, ei ole enesetapuks enam põhjust. Enamasti määravad emotsioonid tegevusi 95% ulatuses hoolimata mõtetest. Ülejäänud 5% langeb taipamisele. See on äärmine sõltuvus ja samas suhteliselt kontrollimatu. Kursusel õpitakse tundma seda, et tegelikult ei ole see päris normaalne ja mida iga inimene saab iseseisvalt muuta. Midagi keerulist siin pole.

Müstikat ei ole, aluseks on Babadži krija jooga teadmised ehk iidne praktiline teadmine inimesest.