TMK viies kursus – teadlik tegutsemine ja voo seisund

See on sinu elu, mitte autopiloodi oma!

Kuidas tegutseda teadvelolekut säilitades ja intellekti rakendades?

Human 2.0 on inimene, kes kasutab oma teadlikkust, on Minana ning sellest positsioonist juhib oma elu – olles peremees oma emotsioonidele ja mõtetele, mis ei ilmne enam automaatselt. Kohad on vahetunud.

Kõige praktilisemaks peavad õpitut V kursusel osalenud vastajad (Kantar-Emor uuring).

Info, analüüs, tegutsemine

Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) viies kursus keskendub üleminekule vanast paradigmast uude – kuidas teadvuse superomadusi laialdasemalt rakendada? Tõsta efektiivsust? Hallata rohkemat ja arendada oma võimekust? Tulla toime keeruliste ning täiesti tundmatute olukordadega? Edeneda sisemise arengu teel?

See kursus viib kogu senise tegutsemisloogika uuele tasemele, õppides tegutsema teadvelolekut säilitades.

Päeva lõpuks oskad:

  • teadvustatud viisil informatsiooni hallata – seda töödelda, võtmekohti märgata ja üleliigset taandada
  • teadvustatud viisil tegevusi ja projekte analüüsida, kasutades selleks taipamist, intuitsiooni ja inspiratsiooni
  • tegutseda teadvustatult, täpselt ja laitmatult, et saavutada parim tulemus väikseima ressursside kuluga
  • joondada kõiki viite “keha” ja nendel tasanditel toimuvaid protsesse

Selliselt toimetava inimese kohta võib öelda, et on toimunud üleminek uuele paradigmale.

Viies kursus koosneb ühest põhipäevast ja lühemast jätkupäevast

Osalemise eeltingimuseks on kõigi eelnevate TMK kursuste läbimine ning praktiseerimine. Pärast kursust saab osaleda jätkuõppe programmis ning kõigil, kes on läbinud vähemalt TMK I-II, on võimalus alustada Babaji kriya joogaga. Kord aastas toimub TMK kokkutulek Lilleoru õppekeskuses Teadlikkuse Rakendamise Koolis. Kokkusaamised kursused läbinud praktikutele toimuvad ka Venemaal ja USA-s.

Veel: Uus paradigma; Babaji kriya jooga; Lilleoru õppekeskus.

vaata TMK V kalendrit human.ee lehel

“Jumal andis inimesele voli mõjutada kogu loodust, ta andis inimesele meelevalla looduse üle. Aga see loodus ei tähenda ainult füüsilist maailma. See tähendab ka vallata oma vitaalsust, vallata mentaalsust, vallata intellekti – ja seda on ju palju rohkem.”