TMK neljas kursus – teadvuse 7 superomadust ehk intellekt

Kõik uued avastused, kogu innovatsioon on tulnud maailma läbi taipamiste. Läbi intellekti kasutamise.

See, mida ma õpetan, ei ole raamatutest õpitud. Need teadmised olen ma saanud sedasama intellekti kasutades, uurides reaal-ajas toimuvat otse, n-ö allika juurest lahkumata. Selliselt olen avastanud nähtusi, millest raamatutes kirjutatakse vaid teoreetiliselt.

Vaadates, kuhu olen oma arenguteel välja jõudnud, on see eelkõige praktilise ja teadliku uurimise tulemus. Olen soovinud avastada, mis toimub minuga, teistega ja miks on asjad üldse nii. Selliselt liikudes olen koos oma õpetajatega rajanud tee, et igaüks saaks mööda seda järgneda ja saavutada sama.

Geniaalsuse ja inimlike potentsiaalide allikas

Teadvuse seitset aktiivselt kasutatavat omadust kokku kutsun ma intellektiks. See pole ei intelligentsus, ega emotsioonid, mõistus ega ka mälu. Intellekt on neist kõigist erinev, inimesele loomuomane piiramatu potentsiaaliga töövahend, mille üheks tunnuseks on vaikus. Vabastamise tehnikate regulaarne rakendamine aitab automaatseid reaktsioone vähendades teadlikkuse osakaalu üha suurendada. Nii avanevad sulle uued võimalused ja võimed, mille olemasolust sa varem ei teadnud.

TMK neljas kursus keskendub teadvuse ehk inimese kõige võimsama töövahendi tundma ja kasutama õppimisele.

Seitse teadvuse aktiivselt kasutatavat omadust kokku moodustavad intellekti. Need seitse superomadust on: teadlikkus, arusaamise võime, eristamisvõime, süvenemisvõime, taipamisvõime, intuitsioon ja inspiratsioon. Intellekt on n-ö mõistuseülene tasand ning neljas kursus aitab just neid Human 2.0 juurde kuuluvaid omadusi enda elus ulatuslikumalt rakendama õppida.

Päeva lõpuks oskad:

  • märgata oma eristamisvõimet ja tead, kuidas seda kasutama õppida
  • paremini kasutada oma süvenemise võimet
  • vajadusel alati kasutusele võtta oma võimekust kiiresti infost aru saada
  • ära tunda taipamist ja saad teada, kuidas seda töövahendina kasutusele võtta
  • ära tunda intuitsiooni ja saad teadmised, kuidas seda vahendit kasutama õppida
  • ära tunda, mis on inspiratsioon ning õpid seda kasutama
  • avastada oma taotlust, tahet ja neid kasutada

Kursuse tulemusena taipad rohkem, oled oma ajakasutuses efektiivne, n-ö terav pliiats ja hea probleemilahendaja. Loomingulisus, uuenduslikkus ja stabiilsus sinu elus paranevad oluliselt.

Olles esimene ja ainuke süstemaatiline “manuaal”, kuidas rakendada teadvust selle aktiivses vormis kui inimese kõige võimsaimat vahendit, on selle kursuse sisu tõeliselt ainulaadne ning kõrge tähtsusega kõigile, kes soovivad avada inimese tegelikke potentsiaale.

TMK neljas kursus koosneb ühest täispäevast ja lühemast jätkupäevast

Osalemise eeltingimuseks on TMK I, II ja III kursuse eelnev läbimine ning praktiseerimine. Pärast kursust avaneb võimalus liikuda soovi korral edasi viiendale, sarja kõige viimasele kursusele. Kord aastas toimub TMK kokkutulek Lilleoru õppekeskuse Teadlikkuse Rakendamise Koolis. Kokkusaamised kursused läbinud praktikutele toimuvad ka Venemaal ja USA-s.

Veel: Uus paradigma; Mis on teadlikkus?

vaata TMK IV kalendrit human.ee lehel

“Taipamise moment kaotab oma aktuaalsuse siis, kui astub ellu mõtlemine. Nii et mõtlemine enamasti tapab taipamise. Kui inimene valdab oma intellekti ehk taipamine on pidev, alles siis saab ta öelda, et ta on siin ja praegu ehk olevikus.”