TMK esimene kursus – teadlikkus ja viis keha

Esimene vundament – selge orienteerumine sisemaailmas: viie keha töö, loomulik hierarhia, õiged tegevused ja nende sooritamise järjekord.

Tuumteadmine – kuna kõik toimub sinu sees, oled sa ise ainuke, kes endaga toimuvat muuta saab.

TMK meetod on sündinud 30-aastase joogaliku uurimistöö, taipamiste ning 25 aasta õpetamiskogemuse tulemusel.

2018 läbi viidud Kantar-Emor uuringus:

90% vastas, et koolitus ületas ootusi või vastas ootustele;

meetodi suurima mõjuna tõid osalejad välja enesejuhtimise võime paranemist, õnnelikkust, üldise elukvaliteedi tõusu ning stressitaseme langust.

Kõik TMK kursused ning koolitajad:
www.human.ee

Saa selgust iseendas!

Kes ma olen? Miks asjad lähevad nii? Mis mul viga on? Kui oled üks nendest miljarditest, kes on oma elus vastuste otsinguil, oled jõudnud õigesse kohta.

Päeva põhiline fookus on uue paradigma alustaladel – selge orienteerumine viie keha süsteemis ja oma teadlikkuse avastamine. Viie keha süsteem on terviklik ja struktuurne lähenemine, mis võimaldab sul ennast mõista: oma loomust, Tegelikku Mina, elu eesmärki ja tõelisi võimeid.

Kursus võimaldab igaühel vahetult uurida, kuidas kujunevad tema käitumine ja harjumused. Avastad, mis on sinu peamised ajendid, õpid tundma oma emotsioone ja mõistust. Juhendamise teel avastatakse praktiliselt, mis on teadlikkus ja teadvus. Hakkad selgelt märkama oma alateadvuse reaktsioone ning nende juhtivat mõju oma elule. Alateadliku elu vastandina saad kogemuse oma tegelikust olemusest (algsest Tegelikust Minast), tunned rahunemist ja õnnelikkust.

Mida TMK I kursusel praktiseeritakse: eristamine, tegelikkuse teadvustamine, märkamise pikendamine, staatilise teadvuse avastamine, teadlikkuse kasutamine selle aktiivses vormis, teadvustatud vaatlemine, “kehade” eristamine.

Päeva lõpuks:

  • õpid enesejuhtimise ja TMK tervikmeetodi vundamendiks oleva põhioskuse – orienteerumise endaga toimuvas lähtuvalt 5 keha süsteemist. Omandad kogu eluks praktilise kaardi, mille abil igas olukorras selgust saada
  • õpid eristama, millisel tasandil viiest asub sinu probleemi tegelik põhjus
  • õpid valemi, kuidas jõuda sisemisse vaikusesse ja taipad kogemuslikult ütlust: “sa pole sinu mõtted”
  • õpid püsima reaalajas ja taipad, mis on praegune hetk
  • saad isikliku kogemuse, kuidas füüsilise keha aistingud erinevad emotsioonidest
  • avastad oma teadvuse ja teadlikkuse, osates neid hiljem ära tunda kõige igapäevasemates eluolukordades
  • saad kogemuse, mille ülikõrgest väärtusest on kirjutatud legendides ja pühakirjades, millest räägivad filmid ja vaimsed õpetused – koged vastust iga inimese tuumküsimusele: “kes ma olen?”

Uurides kannatuste ja probleemide põhjusi, avastasin, et kuigi kõigil inimestel on teadvus ja teadlikkus, kasutatakse seda praktilises elus väga harva. Samuti avastasin ma, et pidevas muutuvate emotsioonide ja mõtete virvarris ei teagi inimesed, kes nad tegelikult ise on. Enda Tegelikku Mina ei kogeta kui olemasolu, jäädes selliselt ilma nii stabiilsest õnnelikkusest, tarkusest kui rahust. Just võrdlusmomendi puudumise tõttu peetakse kannatusi normaalseteks ega aimata, et nii neist kui ka muudest probleemidest on võimalik jäädavalt vabaneda. Senini on puudunud sisemine tehnoloogia, kuidas kõiki neid eelnevaid kitsaskohti ületada.

Esimene TMK kursus on ühepäevane. Esimest ja teist kursust õpetatakse koos ühe tervikuna.

Lisaks minule viivad TMK I-II kursust läbi selleks õiguse saanud praktikud, avades kursuse sisu lähtuvalt oma erialast või elukogemusest: TMK ettevõtjatele (Ville Jehe); TMK vaimse heaolu saavutamiseks  (Dr Helena Lass) ja TMK söömissõltuvustest vabanemiseks (Aigi Vahing). Kõigi koolitajate poolt läbiviidavate kursuste kalender: www.human.ee

Veel: TMK teine kursus; mis on teadlikkus? uus paradigma.

Vaata TMK I-II kalendrit human.ee lehel

“Teadlikkus on rohi segaduse vastu. See on ainukene võimalus segaduses orienteerumiseks, selle taipamiseks. Ja kui sul on vastavad teadmised, siis ka selle muutmiseks.”