TMK ettevõttele ja organisatsioonile

Kantar-Emor 2018 uuring:

*80% osalenutest pidas õpitud oskusi praktiliseks oma igapäevategevustes;

*68% vastanutest kasutab õpitud oskusi, et konfliktsituatsioon kiiresti lahendada;

*keskmisest rohkem kasutavad õpitud tehnikaid mehed;

*tipp- või keskastmejuhid kasutavad õpitud oskusi stressist vabanemiseks, ettevõtjad heaolu taastamiseks.

TMK on ainulaadne autoriprogramm, mis on loodud 30 aasta pikkuse uurimistöö tulemusena. Meetodi efektiivsus on saanud kinnitust ca 15000 tehnikatega kokku puutunud praktiku positiivse kogemuse näol.

Õpetus teadlikkuse rakendamisest liigitub isikliku jätkusuutlikkuse pioneervaldkonda.

Teadlikkus – ainus edu pant

Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) ainulaadsus seisneb teadlikkuse ja teiste teadvuse omaduste rakendamises nende aktiivses vormis – inimese suurimas võimekuses, mis on maailmas seni vähetuntud.

TMK ainulaadne tehnoloogia võimaldab muutusi, mida pole varem suudetud saavutada ning seda kiirusel, mida pole peetud võimalikuks. Pakkudes praktilisi oskusi igapäevaseks enesejuhtimiseks, võimaldab see algatada positiivsest muutust iga üksiktöötaja tasandil. See loob ettevõttele reaalse võimaluse viia uuele arengutasemele terve kollektiiv ning kogu ettevõte.

Et töö sujuks ladusamalt

Tööjuures on inimeste peamised takistused emotsionaalset laadi – tüdimus, vastupanu, ebakindlus, uhkus, vihastamine jne. Ka kõik töötajatevahelised konfliktid on põhjustatud negatiivsetest emotsioonidest. See kõik mõjutab töökeskkonda ning mõjutades töötajate vaimset võimekust, põhjustab ettevõttele olulisi takistusi seatud eesmärkide saavutamisel.

TMK baaskursusel ei õpetata, kuidas töötajad peaksid end tundma, vaid kuidas nad saavad vabaneda kimbutavatest probleemidest iseseisvalt ja otsekohe. Püsivate tulemustega. Nende uute oskuste abil saab igaüks vabaneda ka kõigist emotsionaalsetest takistustest, mis elus ja töös ette tulevad.

Baaskoolitusel õpitud teadmiste abil saab:

 • igaüks oma emotsioone arukalt hallata
 • kiirelt ära tunda probleemset olukorda / käitumist põhjustava emotsiooni
 • iseseisvalt vabaneda tüdimusest, motivatsioonipuudusest ja teistest tunnetest, mis häirivad nii efektiivset töötamist kui ka eraelu
 • seekaudu ennetada läbipõlemist ja pingete kuhjumist
 • tehnikates vilumuse saavutamisel taastada enda töövõime loetud minutite jooksul, tõstes kordades tööviljakust
 • vabastada toimunud konfliktide ja ebameeldivate situatsioonidega seotud emotsioone
 • vabastada eesseisvate olukordadega seotud emotsioone ning tarbetut ärevust
 • kiiresti hallata raskete kolleegide või klientidega suhtlemisel tekkivaid emotsionaalseid reaktsioone
 • vabaneda kalduvusest kahelda, tundest, et ei olda piisavalt heal tasemel jne

Ettevõttele tähendab see:

 • inimesi, kes tulevad tööle, sära silmis
 • meeldivat ning üksteisega arvestavat atmosfääri
 • paremat omavahelist koostööd ning projektide jõudsat edenemist
 • töötajate võimekust oma seisundit hetkega parandada
 • motiveeritud, kaasatud ja tervet kollektiivi
 • kollektiivi, kus rakendatakse taipamist ja teadlikkust – innovatsiooni aluseks olevaid töövahendeid

Kahepäevane kogemuskoolitus

Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursuste sari on loodud elus ja tööl tulemuslikkuse tõstmiseks ning väljakutsete efektiivsemaks lahendamiseks, kasutades selleks teadvustamise võimet. Vajadusel saab TMK baaskoolitust läbi viia osade kaupa kahe järjestikuse nädala jooksul. Huvi korral tekib pärast baaskoolituse läbimist võimalus osaleda ka edasijõudnute kursusel, mis keskendub mõistuse meisterlikule juhtimisele.

Veel: Uus paradigma; Mis on teadlikkus? Kogemuslood.

kursuste korraldaja human.ee lehele

“Sel ajal, kui inimene reageerib tundelis-emotsionaalselt, on tema arukus väga ja väga pärsitud.”