Vägi, mis lasub sügavuses

Iidsed õpetused kirjeldavad inimesest ülivõrdes – “looduse kroon”, “hierarhia tipp”, “Jumala säde”. Täiuslik olend.

Viidatakse ülimale stabiilsusele ning õnnelikkusele, mis on väljaspool tingimusi ja kaduvust. Praktikuid, kelle eesmärk oli see täiuslikkus saavutada ning seejärel kokku sulanduda selle allikaga, kutsuti joogideks. Jooga on alati olnud läbi ja lõhki praktiline, kuigi tänapäeval on see tundmatuseni moondunud.

Täiuslikkuse saavutamiseks puhastutakse kõigest, mis ei kuulu täiuslikkuse juurde. Puhastumise metafoor on tuli. Tuli põletab selle, mis pole püsiv, muutes kõik võrdselt tuhaks. Alles jääb vaid põlematu – Algne. Tuli, välimine ja sisemine, paljastab tõe. Oskus suhestuda loodusjõududega on oluline kõigis iidsetes õpetustes.

Jooga – aastatuhandeid vana inimkäsitlus, uurimisviis ja iidne teadus nii sise- kui välismaailmast

Siddhad ja Tamili 18 siddha traditsioon – täiuslik õpetus inimesest ning elu eesmärgist

Teadvus – inimkonna õitsengu alus. Käsitlus läbi ajastute ja õpetusliinide

Iidse teaduse kaasaegne renessanss

Rishid, iidsed pühakud ja muinasteadlased siddhad kutsusid joogat teaduseks, kus teadlikkus oli kasutusel distsiplineeritud viisil uurimisvahendina, et detailselt mõista nii ennast kui ümbritsevat. Sellisel viisil uurimiseks treeniti enda keskendumisvõimet, teravdati eristamise ning süvenemise võimet, kasvatati enda võimekust teadvustada ja saada taipamisi. Uuriti taimi, psüühikat, loodusseadusi, taevakehasid jpm. See, kuidas kasvatada enda võimekust oli sama oluline uurimisalune, kui materiaalses maailmas leiduva uurimine.

Joogide peamine eesmärk on alati olnud nende vahendite koondamine, mis võimaldavad vabaneda kiindumustest libaväärtustesse, realiseerida oma potentsiaalid, taastada oma tegelik positsioon kogu loodu suhtes ning saavutada absoluutne täiuslikkus. Kõige väljakutsuvamaks sellel teel on mittemateeria e Algse, n-ö tumeaine uurimine. Isikut, kes on võimeline seda ala uurima ja praktilise tulemusena teostama Jooga (tulemus, mille puhul kaob piir individuaalse eksistentsi ning kõikjaloleva vahel), kutsutakse siddhaks – pärale jõudnuks.

Kriya jooga on iidne (kirjeldus “Bahagavad Gitas”, mis pärineb ajast 200 eKr), täiuslikkuse saavutanute poolt koostatud süsteem, kus uurimise all on nii sise- kui välismaailm ning nende omavahelised vastasmõjud. Sarnaselt tänapäevase teadusega püstitatakse kriya joogas hüpoteese, viiakse läbi korduvaid eksperimente, kogutakse andmeid ja tehakse järeldusi. Tänu muinasteadlaste panusele sisemaailma uurimistöös on inimkonnal teadmised ja tehnikad, mida järgides saab 100% praktilise ja kontrollitava tulemuse isikliku muutuse näol.

Vajades pikka pühendumist, olid varasemalt nendesse sügavustesse ulatuvad joogateadmised (ja tulemused) kättesaadavad vaid neile, kes astusid tavaelust kõrvale. Soovisin lahendada selle dilemma. Kuidas tuua jooga tavaellu ja muuta tavaelu joogalikuks praktikaks oli ülesandena üks keerukamaid. Just joogalikul viisil uurides õnnestus luua tehnikad, mille rakendamine ei nõua eraldumist. Vastupidi, nende sooritamine keset igapäevaseid tegevusi võimaldab kiireimat vaimset arengut, olles seejuures tavaelule ülimalt positiivse mõjuga – see ongi Teadliku Muutuse Kunst (TMK).

KUIDAS HAAKUB JOOGA TÄNAPÄEVA TEADUSEGA?

Miks just see õpetus?

Teadvustamise ja Tegeliku Mina olulisusele viidatakse paljudes traditsioonides. Nendest kõrgetest väärtustest lugemine või nende üle mõtlemine on aga väga erinev nende praktilisest kogemisest. Näiteks Tegeliku Mina puhul on määravaks reaalne satchitanandas olemine, mitte sellest rääkimine. Ka teadvus muutub sinu töövahendiks vaid siis, kui sa selle praktiliselt avastad ning rakendama õpid. See ongi olnud minu ülesanne – leida need ühenduslülid, mis võimaldaksid inimestel uuesti mõista ja kasutada oma ülikõrgeid vahendeid, et praktiliselt jõuda nendes iidsetes traditsioonides kirjeldatud sügavustesse. Võrreldes tänapäeval domineerivaga on teadvusepõhisus täiesti uus paradigma. Sisuliselt on tegemist ülima võimekuse praktilise taastamisega, mis on kogu aeg inimese pärisosa olnud, olgugi et vahepeal täielikult unustusse vajunud.

ALUSTA PRAKTILIST TEEKONDA

“Iga inimese elu peamine eesmärk on avastada oma Tegelik Mina. Tegeliku Mina avastamine tähendab otsingute lõppu. See tähendab vastust mitte ainult sinu praegustele otsingutele, vaid sinu lõpututele otsingutele. See ongi lõplik lahendus.”