Minu suhe Babaji kriya joogasse

Babaji kriya jooga aitas mul liita toimivaks tervikuks kõik seniomandatud teadmised inimesest.

2007. aastal toimus minu pühitsemine Babaji kriya jooga acharyaks. Mulle anti vaimne nimi Ishwarananda.

Püsiv teadvelolek on kriya jooga tehnikate korrektse sooritamise ja praktikates edenemise tingimus.

Babaji kriya joogas edenemiseks on kõige olulisem Kriya Babaji juhendus.

Teadlik tegutsemine – see ongi kriya.

Tegutsemine koos teadlikkusega

Mulle on olnud alati oluline selgitada välja, kuidas protsessid tegelikus elus toimivad ning kuidas saadud teadmisi seejärel praktiliselt kasutada.

Oma esimese pranajaama sooritasin 14-aastaselt ajakirjast loetud kirjelduse alusel. Panin tähele igapäevasest teadvusest palju sügavamat olekut ja alles aastaid hiljem sain teada, et sellel seisundil on oma nimetus – turiya. Oma teekonnal olen omandanud ja praktiseerinud mitmeid õpetusi, kuid praegu tagasi vaadates saan öelda, et ükski neist ei olnud terviklik ega vastanud kõigile olulistele küsimustele. Babaji kriya jooga (BKJ) oli see, mis aitas mul liita toimivaks tervikuks kõik seniomandatud teadmised inimesest. Täna ei ole minu elus midagi muud peale teadliku tegutsemise. See ongi kriya.

Kokkupuude Babaji kriya joogaga

Lilleorus on alati käinud külalisi ja 2000. aasta alguses tõi üks budistist sõber mulle Marshall Govindan Satchidananda raamatu “Babaji ja 18 siddha kriya jooga traditsioon”. Selle raamatu ühes peatükis oli kõige muu hulgas viielauseline kirjeldus inimese viie keha süsteemist. Olin viie keha jaotusega kokku puutunud ka varem, kuid just sellel hetkel neid ridu lugedes asetusid õigetele kohtadele kõik minu eelnevad teadmised ja kogemused. Läbi taipamise tundsin ära õige teadmise allika. Võtsin raamatu autoriga ühendust ja kutsusin ta Eestisse Babaji kriya joogat (BKJ) õpetama. Esimene pühendus Babaji kriya joogasse toimus Lilleorus 2004. aastal.

Õpetaja ära tundmine

Olin parasjagu praktiseerimas, kui ühe kriya jooga tehnika ajal (Babaji samyama kriya) tekkis äratundmine, et kriya jooga õpetamine on osa minu missioonist. Sel hetkel oli see minu jaoks üllatav, kuid nii see ongi läinud.

Tagasi vaadates võin öelda, et olin jõudnud püsiva teadvelolekuni ja avastanud oma Tegeliku Mina tänu Kriya Babaji abile juba enne Babaji kriya jooga Eestisse jõudmist. Sain aru, et Babaji on kogu aeg olnud minuga! Ma ei olnud lihtsalt teda siis õpetajana ära tundnud ja olin tema ilmestumist pidanud enda headeks mõteteks, intuitsiooniks ja inspiratsiooniks.

Tegutsemine acharya Ishwaranandana

Ühe oma järgmise Eesti visiidi käigus palus M. Govindan Satchidananda mul hakata kriya joogat õpetama ja aastal 2007 toimus minu pühitsemine Babaji kriya jooga acharyaks, vaimse nimega Ishwarananda. Sellest ajast alates pühendan inimesi Babaji kriya joogasse (BKJ), omades nüüdseks õigust anda edasi kõigi kolme astme pühendusi. Aastaks 2018 on minu kriya jooga õpilastest üle viiekümne läbinud ka kriya hatha jooga õpetaja koolituse ning tegutsevad mitmel pool Eestis hatha-jooga õpetajatena.

Babaji kriya jooga (BKJ) on tõepoolest eriline. See erilisus peitub asjaolus, et BKJ süsteemis sisalduvad tehnikad põhinevad niivõrd põhjalikel teadmistel meie sisemaailma mehhanismidest, et nende mõju ületab tavamõistuse piirid. Minu austus ja lugupidamine Babajile ja mahasiddhadele selle eest, et nad jagasid neid kõrgeid ja sügavaid teadmisi meiega!

Kriya jooga tehnikaid saab korrektselt sooritada, kui ollakse juba vähemalt 90% teadvel – nii et see on praktiseerimise eeltingimus. Seetõttu peetakse Babaji kriya joogat väga kõrgeks õpetuseks, mis ei avane koheselt.

Elu näitab igal sammul neid takistusi, mis inimesel juba on

Minu kogemus näitab, et tehnikate efektiivsus sõltub teadlikkuse stabiilsusest ja süvenemise sügavusest nende läbiviimisel. Babaji kriya jooga õpetajana olen aga tähele pannud, et õpilastel esinevad nende high-tech tehnikate rakendamisel raskused.

Uurides nende raskuste põhjuseid, leidsin kolme peamist tüüpi takistusi: ebastabiilne teadlikkus ehk monkey-mind, automaatselt üleskerkivad emotsioonid ning püsimatu mõistus. Kuna õpilastel ei ole veel Tegeliku Mina kogemust, siis puudub ka selge kogemuslik arusaamine sellest, “kes ma olen” ja “mis ma ei ole”. Samuti pole selget arusaamist selles osas, mis leiab aset sisemaailmas, mis on Tegeliku Mina roll meie elu kujundamisel ning milliseid võimalusi pakub kriya jooga inimese potentsiaalide avamisel. Kõik need takistused on muidugi karmilised.

Kuidas tagada praktiseerimise tulemuslikkus?

Et inimesed saaksid need takistused kiiremini ületada ja praktikaid edukamalt sooritada, arendasin välja Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) meetodi. TMK on uus õpetus, mis valmis koos minu Õpetajatega ja on loodud just selleks, et võimaldada inimestel oma teadvuse omadusi aktiivselt rakendama õppida. Olles täheldanud, kui määrav on edenemisel õige ettevalmistus teadlikkuse rakendamise oskustes, on täna minu käest pühenduse saamise eeltingimuseks TMK I ja II kursuse läbimine ning praktiseerimine.

Veel: Babaji kriya jooga; jooga kui iidne teadus; Teadliku Muutuse Kunst.

sündmuste juurde

“Vabanemine tähendab sõltumatust. See tähendab ise juhtida, ise muuta – saavutada inimesele kohane positsioon looduses.”