2018. aastal on kokku käidud Ameerikas õpetamas kolmel korral – veebruaris, mais ja novembris. Kursustel ja loengutel on osalenud üle 400 inimese, nende hulgas nii väliseestlasi kui kohalikke.

Seekordsel koolituste reisil USA-s, San Franciscos leidis aset tervelt kaheksa erinevat sündmust. Novembri alguses toimusid metropolis Teadliku Muutuse Kunsti I-II ja III kursus. Mitu koolitust toimus suurlinnas populaarsust võitnud koos töötamise keskkondades, kus ettevõtjaid ja uuendajaid huvitas, kuidas muuta igapäevatöö protsess loominguliseks ja inspireerivamaks. Mitmes joogakeskuses leidsid aset loengud kriya joogast ja eneserealisatsioonist huvitatud inimestele. Heategevuse korras toimus teadlikkuse kasutamise lühikoolitus ka San Francisco pimedate ühingus “Lighthouse for the Blind”. Koolitustel osalejad väljendasid siirast rõõmu ja ka meeldivat hämmingut, kui sügavad ja samas geniaalselt lihtsad on koolitustel saadud oskused. Eriti tõid tiheda konkurentsi ja kiire elutempoga harjunud inimesed väärtusena välja võimaluse õppida otse praktikult ning astuda tema jalajälgedes teel, mille efektiivsus on kinnitust leidnud tuhandete inimeste positiivsetes muutustes.

Visiidi raames toimus San Franciscos ka põnev vestlusõhtu teadvuse teemadel. Vestluspartneriks oli Silicon Valley’st välja kasvanud ja varem investeerimispankurina tegutsenud Mark Gober. Gober uuris põhjalikult kaasaegseid teadustöid teadvuse vallas ning andis selle põhjal välja raamatu “An End to Upside Down Thinking”.

Gober avastas uurimise käigus hulga fakte, mis kinnitavad, et teadvus ei ole aju poolt genereeritud nähtus, vaid sellest eraldiolev iseseisev fenomen. Omalt poolt tõin vestlusesse praktilise mõõtme ja juhendasin inimesi enda juures kõne all olevaid nähtusi kohapeal ka avastama. Tõime mõlemad Mark Goberiga välja, et nii teadustöödest kui empiirilisest kogemusest selgub, et mateeria ei loo teadvust, vaid hoopiski teadvus on kõige muu lähtekohaks. See tõdemus tõstatab muu hulgas vajaduse põhjalikult ümber vaadata meie need arusaamad, mis puudutavad inimese võimekust teadlikkust kasutades kutsuda esile muutusi nii oma mõistuses, emotsioonides kui kehas. Gober nimetas haruldaseks kompetentsi juhendada inimesi avastamaks enda juurest nähtusi, mida teadlased ja filosoofid siiani vaid teoreetiliselt on käsitlenud. Gober rääkis ka, et just selle tõttu, et teadvus eksisteerib iseseisvalt ega ole loodud mateeria poolt, ei saa ka tehisintellekt kunagi teadvust omama. Gober rääkis teadvusest kui inimese põhiolemusest, mille peale täpsustasin, et inimese juures eksisteerib veel üks tasand, mis on isegi sügavam ja peenem kui teadvus ning jääb just seetõttu enamasti ka avastamata.

Kahe autori vestlustõhtut modereeris Patrick Gallagher.

Järgmisel korral toimub kohtumine San Francisco praktikute ja uute huvilistega märtsis 2019, mil toimuvad nii I-II, III kui ka IV kursus.

Fotod: Priit Porila, Helena Lass

tagasi uudiste juurde