10. juulil kogunesid Lilleoru õppekeskuses Harjumaal visionäärid ja kestliku arengu pioneerid jagama ja looma ideid ning algatusi, mis toetavad tarka ja tasakaalukat arengut.

Eesti visioonipäev 10. juulil juhatas sisse 10.–14. juulini toimunud kestliku arengu konverentsi “Teadlike kogukondade tarkus”. Eesti visioonipäeval käsitlesin oma ettekandes teemat “Teadlikkus kui maailma muutmise võtmesõna”. Samal teemal viisin läbi ka avatud ruumi arutelu päeva teises pooles.

Konverents “Teadlike kogukondade tarkus” tõi Eestisse kokku üle 500 jätkusuutliku eluviisi visionääri ja praktiku kogu maailmast. 11. juulil toimus töötuba “Personal sustainability”, mille raames esitleti samanimelist teadusraamatut, kus kaasautorina uurin teadlikkuse kasutamise olulisust jätkusuutlikkuse tagamisel. Dr Stella Veciana (Lüneburgi ülikool) ja dr Kaidi Tamme (Karlsruhe Tehnikaülikool) poolt läbiviidud töötoas tutvustasin oma vaadet isiklikule jätkusuutlikkusele. Samuti jagas töötoa raames oma nägemust raamatu kaasautor ja teadlikkuse rakendamise mõju vaimsele tervisele uuriv Eesti psühhiaater dr Helena Lass.

12.07 esitlesin konverentsi hommikuse plenaari raames oma esimest ingliskeelset raamatut “Turning Point. The Teaching that Radically Changes Everything You Know About Human Nature and Potentiality”. Spetsiaalselt konverentsiks välja antud raamat on kokkuvõtlik ülevaade minu poolt loodud terviklikust inimesekäsitlusest, mis toetub teadlikkusele kui uuele paradigmale.

13.07 viisin läbi ingliskeelse töötoa “Human 2.0: practical elements of a paradigm shift based on the application of awareness”. Tutvustasin, miks on just inimese enda teadvustamise võime uut paradigmat loova inimkäsitluse põhialuseks ning millist muutust võimaldab selle rakendamine senise mõtetest ja emotsioonidest lähtuva paradigma asemel. Heaolu ja jätkusuutlikkuse aspektist on ülioluline võtta oma teadvustamise võime igapäevase elu mistahes tegevustes sihipäraselt kasutusele, asendades sel viisil automaatsete reaktsioonide juhtrolli.

Konverentsi järel toimus ingliskeelne Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursus konverentsi osalistele.

Konverents “Teadlike kogukondade tarkus” toimus koostöös maailma ökokülade ühendusega Global Ecovillage Network (GEN), mis ühendab ligi 10 000 kogukonda üle kogu maailma.

tagasi uudiste juurde