Mis on tseremoonia, pühitsus, õnnistus?

Lilleorus on mitmeid sisseõnnistatud väekohti. Seal on võimalik saada kogemust vaikusest, erinevatest energiatest, vabanemist probleemidest jt.

Tuletseremoonia ehk havan on kõrgtehnoloogiline viis loodusjõududega suhestumiseks. See on vahend, kuidas läbi sümboolse ja teadliku ohverdamise vabaneda kahjulikust ja paluda õnnistust heale käekäigule.

Joogi tegeleb Jumalale lähenemisega. Kõik tema tegevused on ainult vahendid, et sinna jõuda.

Mida lähemale inimene Tollele jõuab, seda rohkem hakkab Teda kogema ja muutub Tema sarnaseks osaks. Erinevad Lilleorus läbiviidavad tseremooniad, pühitsused ja õnnistused on vahendiks sellel teel.

Tseremooniate peamine lähtekoht

Tseremoonia on kombetalitus, mida tehakse rituaalina viisil, mis täidab kindlat eesmärki. Tseremooniate aluseks võib olla usk, kuid võib olla ka teadmine. Mina kasutan teadmist, mis tuleneb nii iidsetest tarkustest kui ka minu enda kogemusest.

Lühidalt – teadvus on kõikjalolev, sisaldub kõiges ja seda on ainult üks ehk pole mitut erinevat teadvust. Seesama teadvus on kõigi teiste olendite käsutuses alates aatomitest kuni surematute jumalateni. Sama teadvus on ka inimeste ja meid ümbritseva looduse käsutuses – pole kohta, kus teadvust ei oleks. See on nagu lõputu ruum, milles kõik olemasolev sisaldub. See on siis peamine tseremooniate printsiip.

Pöördumised ja palved, et elus hästi läheks

Joogas kasutatavate tseremooniate olulisteks osadeks on palved ja ohverdamine. Miks neid tehakse? Palved on pöördumised nende loodusjõudude poole, kes on võimelised meie elusid juhtima või kellest see sõltub. Indias on iga loodusjõud personifitseeritud. Näiteks võib paluda enda tervise eest, et haigus ei takistaks joogapraktikate tegemist. Paluda võib lähedaste inimeste eest, et neil läheks elus hästi ja teie vahel poleks konflikte. Palutakse ka ebasoodsa olukorra muutmist soodsamaks, vahel palutakse kogemust või teadmist, nägemust. Põhimõtteliselt ei ole siin piire. Kuid siin kehtib alati eetika, kui palud kurja siis tagajärgede eest vastutad sa ise. Sama kehtib aga ka heade palvete puhul.

Puhastumise printsiip

Ohverdamine on tseremoonia puhul alati seotud puhastumise printsiibiga. Mida siis puhastatakse? Selleks on enne vaja aru saada jooga terminist.

Jooga on individuaalse teadvuse samastumine kõikjaloleva teadvusega ehk ühinemine. Kuid seda ei ole võimalik läbi viia seni, kuni inimene on kiindunud. Kiindumine aga tähendab, et sa pead kõiki asju enda omadeks, sest nad on sulle mingil viisil olulised.

Näiteks kui sa kujutad ette täiesti puhast vett ja ütleksid selle kohta – see on teadvus – siis kiindumine seisneb selles, et sulle on olulised kõik vees elutsevad ja hulpivad “asjad”. Iga vees oleva “asja” kohta on sul oma arvamus ja reaktsioon. Nii arvamus kui ka reaktsioon ise on jällegi mingi vees hulpiv “asi” ning pole vahet, kas need on head või halvad “asjad”. Sa oled keskendunud “asjadele” ja seetõttu ei märka vett, milles oled kogu aeg elanud. Sellise keskendumisega ei ole võimalik Joogat saavutada.

Jooga kui meetodi juurde kuulub lahutamatult puhastumine kiindumistest ehk teadvustamise vabastamine vees olevatelt “asjadelt” ja selle suunamine “vee” kogemisele. Inimese käsutuses olev teadvus ise ei ole võimeline kiinduma ehk on senini algselt puhas. Kiindumise loovad mõistus, mis mõtleb sinu enda nimel, ja teda toetavad emotsioonid. Üheskoos loovad nad ego ning selle reaktsioonid. Teadvustamine püsib ego teemadel pidevalt ja seetõttu tundubki, et need teemad oled sina. Sa ei märka puhast “vett”.

Egost vabanemise protsess

Ohverdamine on niisiis oma egost vabanemise protsess, mille käigus puhastatakse “vett”. Kõik asjad mis põlevad, muutuvad tuhaks. Tuhk on sümbol, mis tähendab, et ära tähtsusta asju üle – kõik nad on kaduvad. Sel põhjusel on tuli igal puhastustseremoonial oluline.

Me kasutame ohverduseks selliseid asju nagu lilled, teraviljade segu, puuviljad, vesi, viirukid ja muud ained. Miks? Sest iga nimetatud asi sümboliseerib kiindumist millessegi, mis on selle aine sarnane. Näiteks, kui sulle on probleemiks uhkus. Milline näeks välja uhkus? Roosi moodi? Või oleks see hoopis ilus punane õun? Aga milline oleks ego? Kas siia sobib kookos? Kuidas näeb välja viha või enesetähtsus? Teraviljade segu võib sümboliseerida peas lõputult tiirlevaid rumalaid mõtteid. Kõik sellised ohverdused tehakse ülekantud tähendustena.

Pühapaigad ja väekohad Lilleorus

Lilleoru Elulille pargis on mitmeid tseremooniate käigus sisseõnnistatud väekohti. Kali värav on pühendatud universaalsele algenergiale – loovjõule – sanskriti keeles Ma Kalile, mis on eluta ja elusa ühendamise printsiip. Elulille keskpaika tähistab geomeetriline kujund ehk yantra, mis väljendab Lilleorus õpetatava Babaji kriya jooga õpetusliini alglätte – Kriya Babaji – kohalolekut ja on sisse õnnistatud erilise tseremooniaga. Dhuni on paik, kus viiakse läbi veedalikke tuletseremooniaid ehk havaneid. Kiviring on kõige esimene pühitsetud pühapaik Lilleorus ning selles asetsev “valgussammas” tähistab kõige Algallika – Shiva – kohalolekut ning siin on hea kogeda vaikust (ringi sisse minek ei ole lubatud).

Valges templis ehk pühakojas olev pühakuju (murti) on tehtud Himaalaja mäestikus elanud legendaarse siddhari ehk täiuslikkuse saavutanud joogameistri, vana Haidakhandi Babaji järgi ja tema nimeks on siin Maha Munindra (maha – lõputu; muni – vaikus, pühak). Maha Munindra kuju on hingestatud ning peegeldab sulle sind ennast. Templi ees lamab ja vaatab Maha Munindra suunas pull Nandi, võrdkuju ülimuslikule saavutusele – katkematu keskendumine Shivale.

Guru Purnima püha

Igal aastal toimuv Guru Purnima (vt wikipeedias) on püha, mil traditsiooniliselt avaldatakse austust Guru Tattvale – Õpetaja printsiibile ehk loodusjõule, mis viib vabadusse, tagasi algallikasse. Guru Purnima päeval taotletakse guru õnnistusi. Traditsiooni kohaselt pakuvad sel päeval õpilaseks püüdlejad meistrile oma pühendumust ning vaimsete praktikate vilju läbi tänu ja armastuse. Iga õpilane uuendab sel päeval oma tahteavaldust teha rohkem praktikaid, mõista paremini guru õpetusi, teha isetuid tegusid (Guru Seva) ning olla guru õnnistuste – õpetuse – vääriline.  Keskendudes sel päeval gurule, pälvitakse õnnistus ehk darshan.

Mis on õnnistus?

Õnnistus on õpilase isiklik kogemus, mis antakse talle edasi õpetaja poolt kas läbi taipamise, inspiratsiooni, intuitsiooni, puudutuse või vahemaa tagant.

Õnnistuse andmise võime näitab õpetaja saavutuse taset. Õpetaja ise valib kellele ta õnnistust annab ja kellele mitte. Kes on selleks valmis ja kes veel ei ole. Õnnistus on kogemus, mis selle saajat transformeerib.

Erinevate tseremooniate abil võid sa avastada enda tõelise olemuse – oma teadvuse, mis on kõige kättesaadavam ja sellele järgnevalt Tegeliku Mina. Need kaks on põhilised, kuid siin on omad sügavused. Seejärel võid avastada Globaalse Mina, mida nimetatakse Jumalaks. Ka siin on astmed. Kuidas seda kõike teha – see on joogateadus.

Havan ehk tuletseremoonia

2001. aasta alguses Indias käies sain Haidakhani Babaji aashramite juhilt Shri Muniraj’ilt õiguse viia läbi havaneid. Havan ehk tuletseremoonia on minu jaoks kõrgtehnoloogiline loodusjõududega suhestumise meetod.

Havan koosneb keerukast ja kindlast tegevustikust. Legendide järgi on tuletseremoonia pärit treta ajastu alguse ajast, siis kui inimesed hakkasid kaotama elavat sidet jumalaga. Selleks, et üha enam pimenevatel ajastutel oleks siiski võimalik jumalaga kontaktis olla, lõid tolle aja pühakud erilise tehnoloogia – püha tuletseremoonia. Seniajani kuuluvad tseremoonia juurde selle tehnoloogia erinevad tegevused, detailid ning töövahendid. Tehnoloogiast ei ole lihtne aru saada ja see vajab aastatepikkust õppimist ning arusaamise tekkimist.

Tuletseremoonia keskmes on tulease. Lausutakse mantraid, mis on pöördumised jumalikkuse erinevate tahkude ehk loodusjõudude poole ning ohverdatakse tulle erinevaid aineid (teraviljasegu, lilled, sulavõi jne).

Tseremoonia käigus on oluline püsida teadvelolekus, kuid läbinisti teadliku ohverdamise oskused saavutatakse aja jooksul.

Veel: Mis on teadlikkus? Lilleoru Elulille park; jooga kui iidne teadus;

sündmuste juurde

“Sa saad muuta ennast ainult tehes seda praktiliselt.”