Iga inimene peaks kord elus käima palverännakul

Pühakohtades läbiviidavad tseremooniad ja selle erinevad etapid on selleks, et anda nähtavas maailmas edasi maailma nähtamatut poolt.

Teadlikult on võimalik veel tänagi kogeda siddhadega seotud looduslikes kohtades ja templites haruldasi peeneid mõjusid.

Palverännak on tegevus, mis vabastab sind karmast.

Palverännaku peamine eesmärk on areneda teadliku kogemuse kaudu.

1. Loe Wikipediast India templite kohta

2. Loe Wikipediast India murtide kohta

Areng läbi puhastumise ja kogemuse

Palverännak on palvete sooritamise eesmärgil ette võetud rännak pühapaika või muu vaimse tähendusega sihtkohta. Selleks võib olla mõne pühaku sünni- või surmakoht. Samuti paik, mis on seotud pühaku mõne olulise elusündmusega, näiteks tema vaimse ärkamisega või vaimsete praktikate tegemise koht. Palverännaku sihtkohaks võivad olla ka erinevad jumaliku väljenduse või kohalolekuga seotud paigad (kirikud, templid, erilised ehitised, looduslikud paigad jms).

Minnes palverännakule loobud oma igapäevaelust ja tõmbud nn tavamaailmast tagasi, selleks et teekonnal puhastuda, palvetada, saada juurde teadmisi ja kogemusi kogedes nende mõju. Palverännakul kohtud ka paljude küsimustega enda ja teiste kohta, aga ka iseenda takistuste ja piiratusega.

Iga sinu ellu tulev asi on juba tagajärg

Palverännak on tegevus, mis muudab ja vabastab sind karmast. Kui kasutad üleskerkivaid emotsioone igapäevaselt ja korduvalt, siis need jõud kasvavad elu juhtivateks harjumusteks – karmilisteks jõududeks. Maailm, kus sa elad, aga astub sinuga pidevalt kontakti, millele sa harjumuspäraselt reageerid ja see tekitab omakorda karmat juurde. Halva karma olemasolu tunned ära sellest, kui sa ei tunne ennast elus hästi – kas siis kehva tervise, keeruliste inimsuhete või muude sarnaste probleemide tõttu.

Palverännakul käija mõistab, et on ise teinud midagi selleks, et vastav karma luua ning selline rännak on teadlikult kasutatav kui vahend, et karmast vabaneda ning saada ellu juurde uusi teadmisi ja võimalusi.

Sild nähtava ja nähtamatu vahel

Yatra ehk püha rännak hinduismis ja teistes Indias esindatud religioonides tähendab teekonda pühadesse kohtadesse palvete sooritamise eesmärgil. Näiteks Indias pühaks peetavate jõgede juurde, pühakirjades mainitud paikadesse, pühakodadesse ehk templitesse jne. India templid pärinevad ajast, kui maailma vaadeldi kui teadvust ja energiat. Templites olevate vormide – pühakujude ehk murtide kaudu illustreeriti erinevaid energiaid. Kujud on sümbolid ja väljendavad seda, mida muudmoodi ei ole võimalik füüsilises maailmas väljendada. Murtid kehastavad erinevaid loodusjõude ja on nende jõududega ka ühenduses, mistõttu pöördumine murti poole palvega omab spetsiifilist mõju.

Templites läbiviidavad tseremooniad ja muud tegevused on loodud nähtamatu mõjutamiseks sellisel viisil, et tulemus kajastuks muutusena elus. Niimoodi protseduure vaadates võiks öelda, et need on isemoodi “eluteekonna raviviisid”. Ravi aluseks on aga teadmine mis ütleb: nähtav maailm saab alguse nähtamatust. Nii kummaline kui see ka ei tundu, põhineb see tänapäeva füüsika avastustel.

Miks minna just Indiasse?

On tavaks saanud, et käime õpilastega palverännakutel Indias. Olen käinud Indias alates 2001. aastast, kuid mitte seetõttu, et miski mind seal eriliselt võluks. Peamine on alles hoitud iidsed teadmised inimesest, loodusest, universumist ja selle seaduspäradest. Teadmiste pärandit on katkestusteta alles hoitud tuhandete aastate jooksul, mis ei tähenda muidugi tihti seda, et kõik kohalikud saavad täielikult aru, mida nad teevad. Ega Indiaski terviklikku teadmist enam ühest kohast ei leia, ent jupikaupa saab pildi kokku, kui tead, mida otsida.

Teoreetilisel viisil pole võimalik iidseid teadmisi praktikasse rakendada, sest sellest pole praktiliselt suurt kasu. On vaja ühenduslüli iidsete teadmiste ja kaasaja inimese vahel. Nende praktiliste ühenduslülide järel ma Indias käingi. Mulle on saanud osaks leida kadunud lülid ja taastada teoreetiliseks muutunud teadmise praktiline kasutatavus. Ning näidata nende teadmiste praktilist väärtust igale inimesele kaasaegses kultuurikontekstis ehk – olen arendanud välja võime teadmisi kohandada ja lõimida.

Indias reisides olen kohanud siddhasid. Need on olnud unikaalsed kohtumised. Nad on teemantid, keda õnnestub näha väga üksikutel harvadel juhtudel. Kohtumisel siddhadega võib kogeda nende ebamaisust, tunda piiritut austust avaldatavate põhjatute ja mastaapsete teadmiste ees ja saada aimu nende võimetest. Nende näitel on võimalik näha inimese arengupotentsiaali.

Mida palverännaku ajal tehakse?

Peamiselt käime Lõuna-Indias, kuna selles piirkonnas on säilinud seosed iidsete draviidide teadmistega. Külastame vanu templeid ja kohti, kus siddhad kunagi on praktiseerinud. Nende praktikate energiad on seal alles tänapäevalgi. Iidsetel aegadel kutsuti siddhaks inimest, kes teadliku joogapraktika tulemusena saavutas enda potentsiaali täieliku avanemise. Siddhade avastuste kohaselt on see iga inimese ainuke elu eesmärk. Teadlikult on võimalik veel tänagi kogeda siddhadega seotud templites ja looduslikes kohtades haruldasi ja peeneid mõjusid.

Õpilasele on selline rännak võimalus panna proovile õpitud oskused, arendada ja korrigeerida teadvuse valdamise suutlikkust ja saada elumuutvaid kogemusi ning teadmiseid. Templeid külastades keskendutakse oma elus esinevatele raskustele, et paluda neis pühakodades andestust tehtud tegude eest, paluda võib ka teiste eest. Ühtlasi on pühakohtades võimalik paluda õnnistusi – paluda midagi enda elule juurde eesmärgil, et elu muutuks paremaks. Palverännaku peamine eesmärk on areneda teadliku kogemuse kaudu. Palverännakule tulles on elementaarsena vaja vallata oskust nii pikemaaegseks keskendumiseks kui ka püsimiseks sisemises vaikuses.

Joogameistrite siddhadega seotud paigad

Iga reisi ajal Lõuna-Indiasse külastame ka Kolli mägesid – kohta, mis on tuntud oma sügava seose poolest Tamili 18 siddhaga. Kuna minu õpetuse juured asuvad Tamili 18 siddha traditsioonis, on Kolli mäed ühtlasi koht, kus asub minu India haru-aashram.

Veel: siddhad; siddhar Agastyar; Teadliku Muutuse Kunst; palverännakute fotogalerii.

sündmuste juurde

“Automatism hoiab sind pimeduses, ignorantsuses. See on põhiline kannatuste allikas. Meie probleemid tulenevad ebatäiuslikest emotsionaal-mentaalsetest kompleksidest. Teadvustades automaatselt aktiveeruvaid komplekse ja neid vabastades muudad sa oma karmat.”