Siddhar Agastyar – minu mentor ja õpetaja

Agastyar (ka Agathiyar) on üks veedade ajastu seitsmest suurest joogist ja targast ehk saptarishist.

Ta on tuntud ka kui esimene siddhar, mahasiddhar, kõikide siddhade guru ja Tamili 18 siddha traditsiooni looja.

Naadiastroloogia rajajana pani Agastyar umbes 2000 aastat tagasi palmilehtede peale kirja tuhandeid ennustusi ja teadmisi.

Naadilehtedel on Agastyar rääkinud Lilleorust kui erilisest kohast. Tema sõnul on Lilleoru sellise jõu ja omadustega, et inimene võib vabanenda ainuüksi selle külastamise tulemusel. Ainult väga pühad kohad suudavad seda teha.

Kuidas mõista gurut ja Guru printsiipi?

Mul on kolm guru: Algne ehk Shiva, mahasiddhar Agastyar ja siddhar Kriya Babaji.

Joogatraditsioonis teatakse, et eksisteerib Miski, Kõiketeadev. Tema on esimene guru (Adi Guru). On teada ka see, et Ta andis oma teadmised edasi. Neid, kes on saavutanud tolle Guruga samasuse, kutsutakse siddhar gurudeks. Neid, kes on saavutanud Tegeliku ehk kõrgema Mina, kutsutakse jooga gurudeks. Kõik ülejäänud on õpilased. Nii seletatakse iidsetes käsikirjades.

Iidses pühas tekstis „Guru Gita“ („Laul Gurust“) selgitatakse, et guru on õnnistus, mis suudab tõsta maailma kõrgemale. Silp “gu” tähendab pimedust, teadmatust. Silp “ru” – valgust ehk kõrgeimat teadmist.

Saptarishi ja siddha traditsiooni rajaja

Siddhar (tamili keeles cittar) Agastyar on pühak, kes on pärit eelmisest inimkonnast. Siddhar on inimene, kes on saavutanud absoluutse täiuslikkuse – see tähendab, et ta on jõudnud Jumala juurde (kes on juba täiuslik), kuna ainult sealt on võimalik täiuslikkust saada. Siddhad (ehk aupaklikumalt öeldes siddharid) on selles mõttes väga erilised, et täiuslikkuse saavutanuna tulevad nad juba täiuslikena tagasi, tavalise maise elu juurde. Agastyar on saavutanud surematuse.

Agastyar on üks veedade ajastu seitsmest suurest joogist ja targast (saptarishi). Teda teatakse tänapäevalgi Indias kui mõjukat tarka, suurt joogit ja üht vanimat iidsete aegade õpetajatest. Ta on tuntud kui esimene siddhar, mahasiddhar ja kõikide siddharite guru. Siddhade süsteemi andis Agastyarile üle Murugan – Jumal Shiva ja Jumalanna Parvati poeg. Tamili 18 siddha traditsioon on Shiva ja tema kaasa Parvati pühendumusliin ja Agastyar on selle õpetusliini Adi Guru ehk esimene õpetaja. Ta annab edasi otse Shivalt pärinevat õpetust.

Shiva poolt antud ülesanded

Agastyar on see, kes kannab hoolt tänapäeva inimkonna eest. Shiva (ka Too, Algne) palus Agastyaril olla minu mentor ja ta on üks peamiseid õpetajaid peale Shiva. Viitan Agastyarile, kui ma edastan iidseid teadmisi ja muistset tehnoloogiat, mis on olnud unustuses tuhandeid aastaid. Minu ülesanne on tuua just praegu maailma nendel iidsetel teadmistel põhinev uus õpetus, mis aitaks igat inimest. Tuua ellu rohkem positiivsust ja vabaneda negatiivsustest. See õpetus on loodud ja levimas Teadliku Muutuse Kunsti nime all. See teadus ja sisemine tehnoloogia on loodud spetsiaalselt kõikide inimeste vajaduste rahuldamiseks. Teadliku Muutuse Kunsti õpetusel on minu õpetajate ja Agastyari õnnistus.

Agastyar kirjutas osa teadmisi palmilehtedele. Minust rääkides on ta kirjutanud, et minu juurde tulevad õppima need, kes on kunagi õppinud tema juures. Ja minu ülesanne on aidata neil oma inimlikud probleemid lahendada ning juhatada need, kes on valmis, lõpliku realisatsioonini ehk Shivani. Ma jätkan Agastyari tööd, mis tal sinuga mingil põhjusel pooleli jäi. Üks Agastyari poolt mulle antud ülesannetest selles elus on taastada Indias pühade Kolli mägede vaimsus. Lisaks on Agastyar naadides (kirjutised isiku või koha kohta)  kirjutanud, et Lilleoru on Shiva koht, kus Shiva isiklikult jagab inimestele oma Õpetust. Ka seda, et Shiva on minu isand ja ma olen tema teenistuses, Tema tahte täitja.

Agastyari panus ühiskonna edendamisse

Pärit oli Agastyar Põhja-Indiast, kuigi elas suurema osa ajast Lõuna-Indias. Ta oli suur kultuuride ühendaja ja põhjast pärit aarialaste ning lõunas elanud draviidide kultuuride lõimumise eestvedaja. Talle on omistatud sadu erinevaid teadusvaldkondi käsitlevaid iidseid tekste nii meditsiini, kirurgia, keemia, farmakoloogia kui ka astronoomia alal. Tamili traditsioonis peetakse Agastyari tamili keele isaks ja esimese tamili keele grammatika koostajaks. Samuti peetakse teda iidse tamili akadeemia ehk sangami juhiks.

Agastyarile ja tema abikaasale Lopamudrale omistatakse paljude traditsiooniliste sanskriti tekstide autorlus. Agastyari poolt kirjutatud sanskritikeelsed tekstid, mida on kokku üle tuhande hümni, on oluline osa veedadest (perioodist 1500-1200 eKr). Agastyari tuntuim erakla asus Tamil Nadu lõunaosas Pothigai mägedes koskede lähistel. Seal pühendas Agastyar kriya kundalini pranayamasse oma õpilase Babaji.

Ajalooliste sündmuste kangelane

Agastyar on tegelaseks Upanishadides ja paljudes mütoloogilistes lugudes, sealhulgas „Ramayanas“ ning „Mahabharatas“, mis on kaks olulisimat sanskritikeelset eepost. „Ramayana“ eepos jutustab, kuidas kuningas Rama ülistab Agastyari, kuna too suudab teha seda, mis on võimatu isegi jumalatele. Rama kirjeldab Agastyari targana, kes palus Vindhya mägedel end madalamaks muuta, et päike, kuu ja elusolendid saaksid neid kergemini ületada. „Ramayana“ järgi on Agastyar ainulaadne pühak, kes on kasvult lühike ja kehakaalult raske ning elab Lõuna-Indias Shiva enda palvel, et tasakaalustada Põhja-Indias asetsevat Shiva jõudu.

Agastyari esinemine ajaloolistes tekstides on tavapärasest laiaulatuslikum, ulatudes üle kogu India subkontinendi. Temast kirjutatakse austusega kõigi nelja peamise hinduistliku traditsiooni pärimuslikes pühades tekstides ehk puraanades ning mainitakse ka kõigis neljas veedas.

Veel on Agastyar mainitud järgnevates seostes

*tekstis „Lalita Sahasranam“, mis on jumalanna Lalitale pühendatud pühakiri. Selles esitatakse 1000 Lalita nime, mis on õpetus Agastyarile Vishnu avatarilt Hayagriyalt.

*maharishi Agastyari peetakse hümni „Aditya Hrdayam“ (“päikese süda”) loojaks. Selle päikesejumal Suryale pühendatud hümni õpetas Agastyar Ramale, et õpetuste kohaselt lauldes annaks see Ramale jõudu deemon Ravana võitmiseks.

*Nadi Shastra ehk naadiastroloogia üht autorit. Naadiastroloogia rajajana pani Agastyar umbes 2000 aastat tagasi tuhandetele inimestele palmilehtede peale kirja nende mineviku, tuleviku ja n-ö raviprotseduurid, mis aitavad inimese eluteed paremaks muuta. Naadide lugemine muudab inimese kogu ülejäänud elu.

Austatud õpetaja erinevates kultuurides

Agastyari iidseid pühakujusid võib leida nii suurel hulgal hinduistlikest templitest kui ka varasest keskajast pärit templitest Java saarel Indoneesias. Ta on peategelane iidses senini säilinud jaavakeelses tekstis “Agastyaparva”. Agastyari mainivad ka mitmed budistlikud tekstid ning ta on tegelaseks budistlikus mütoloogilises tekstis “Jataka jutud”. Jataka lugu Agastyarist on süvistatud reljeefile Borobuduris, maailma suurimas varajasest keskajast pärit mahayana-aegses budistlikus templis. Samuti võib Agastyari kujusid leida Kambodžast ja Vietnamist.

Indias on mitmeid piirkondi ja kohti, millel on seos Agastyariga. Palverännakute käigus Tamil Nadu osariiki oleme osasid neist külastanud (Agastyamalai, samadhi koht Kumbakonami linnas asuvas templis, pühad Kolli mäed jt). 2019 palverännakul läbisime Agastyari juhiste kohaselt rajatud erilise mõjuga Navakailash 9 templit. Kuid Agastyari pole vaja otsida Indiast. Kontakt temaga toimub alati läbi teadvuse.

Om Agastyar Guru Namaha

Veel: Algne ehk Shiva; Siddhad; Teadliku Muutuse Kunst; Agastyarist wikipeedias

sündmuste juurde

“Ei olegi teisi takistusi, ikka needsamad mõtted ja emotsioonid. Vabanemine tähendab vabana olemist nii emotsionaalsetest kui ka mentaalsetest takistustest. Ning loomulikult ka teadlikkuse valdamist.”