Kriya Babaji on üks minu kolmest gurust

Babaji on Indias tiitel, mis tähendab tõlkes „austatud isa“. Kedagi, kes on n-ö muldvana. Indias kutsutakse niimoodi pühakuid, kes on jõudnud Iseenese teostuseni.

Nimega Babaji tuntakse Indias mitmeid Õpetajaid.

Kriya Babaji on siddhar ehk surematuse saavutanu, siddhar Agastyari ja siddhar Boganathari õpilane.

Tehnoloogiast, mida Babaji oma õpetajatelt õppis, ise praktiseeris ja viimseni teostas, lõi ta 144 tehnikast koosneva kriya jooga süsteemi.

Babaji saavutas absoluutse surematuse, mis on võimalik ainult läbi teatud inimeses peidus oleva energia aktiveerimise, kasutamise ja selle vallandumise. Teisiti ei ole see võimalik. Babaji elab siiamaani. Ta on jäänud siia meiesuguseid aitama.

Kriya Babaji on öelnud: „Mina olen surma surm“.

Kriya Babaji ilmestumine

Tagasi vaadates võin öelda, et olin jõudnud püsiva teadvelolekuni ja avastanud oma Tegeliku Mina tänu Kriya Babaji abile juba enne Babaji kriya joogaga alustamist. Sain aru, et Babaji on kogu aeg olnud minuga! Ma ei olnud lihtsalt teda siis õpetajana ära tundnud ja olin tema ilmestumist pidanud enda headeks mõteteks, intuitsiooniks ja inspiratsiooniks.

Lilleorul on seos kahe Babajiga. On vaja eristada siddhar Kriya Babajit ning Himaalaja eelmäestikus elanud avataara Haidakhandi Babajit. Shri Muniraj, sealse Haidakhandi aashrami hilisem juht, andis 2002. aastal mulle vaimse nime Ishwar Lal ning õigused viia läbi veedalikku tuletseremooniat havanit. Sellest ajast on Lilleorus olnud ka Haidakhan Babaji veedalik Igavene Õpetus ehk Sanatana Dharma.

Babaji on minu kriya jooga õpetaja

Oli aasta 2004, kui Lilleorgu külastas Babaji kriya jooga Kanada keskusest pärit acharya Durga Ahlund ning viis siin läbi Babaji kriya jooga I astme pühenduse. Kõik need tehnikad olid minu jaoks äratundmised. Sain neist kõigist aru nii vormilt kui sisult, sain neid kohe praktiliselt kasutada.

Esimese pühenduse ajal, Babaji samyama kriya tehnikat sooritades, ütles Babaji mulle: „Õpeta inimestele kriya joogat“. Jagasin seda sõnumit acharya Ahlundiga, kuid sel hetkel ei osanud ta mulle selgitust pakkuda. Järgmisel külastusel Lilleorgu 2007. aastal pühitseski Kanada keskuse asutaja acharya M. G. Satchidananda mind kriya jooga acharyaks ning mulle anti vaimne nimi – Ishwarananda. Võiks öelda, et pigem valis kriya jooga mind kui mina teda.

Sajandite jooksul on Babaji andnud oma teadmisi edasi paljudele õpetajatele, mille tulemusena on tekkinud ka erinevad kriya jooga õpetusliinid. Mina õpetan otse siddhadelt pärinevat 144 tehnikast koosnevat kriya joogat. See on üks minu ülesannetest tuua inimkonda nii uus Õpetus kui ka aidata taaskord inimkonnas aukohale tõsta siddhadelt pärinev iidne väärikas teadmine. Kriya Babaji on üks selle ülesande andjatest.

Kriya Babaji ja tema õpetajad

Selleks et mõista, kes Kriya Babaji on, tuleb vaadata tema õpetajate suunas. Babaji ei sündinud avataarana, vaid sai selleks oma elu jooksul. See viitab erilisele sisemisele tehnoloogiale, mida ta kasutas. Ta tegeles praktikatega, mille abil on võimalik see tulemus saavutada. Babaji kaks peamist õpetajat, tänu kelle juhendamisele ta need muutused läbi tegi, olid siddharid Agastyar ja Boganathar. Nad õpetasid talle siddha traditsiooni kuuluvaid transformeerivaid tehnikaid, mille praktiseerimise tulemusena saavutas ta soruba samadhi, mis tähendab „minu tegelik vorm“. Lugusid sellest saavutusest on ilmselt võimalik leida mitmeid, päris teostus on aga juba teine, palju praktilisem küsimus.

Babaji Nagaraj (Babaji sünninimi) muutus Kriya Babajiks läbi joogaliku praktika ja teadmiste. Täiesti vale oleks järeldada, et Kriya Babaji tekkis siis, kui Babaji Nagaraj läbis muutuse. See päris algne Kriya Babaji – kui Jumala aspekt – oli olemas ka enne. Babaji Nagaraj saavutas samasuse sellega, mis juba oli olemas.

Kuidas Babaji leida ja temaga suhelda?

Aegade jooksul on olnud mitmeid inimesi, kellel on olnud kontakte Babajiga. Minu suhtlus Babajiga toimub otse, läbi teadvuse, vaikuse. See ei ole tegelikult nii müstiline. Et seda mõista, on sobilik tuua võrdlus füüsika ja aine ehitusega: sügavamale liikudes leiame me aatomid ja nende vahel oleva ruumi. Sealt edasi lõputult suure ruumi ja veel midagi, mida teadlased ei oska seletada, kuid mida võiks nimetada kvantsupiks.

Iga inimene on üles ehitatud samamoodi, koosnedes nii jämedamast kui peenemast mateeriast. Kriya Babaji elab sellel kõige sügavamal tasandil, kus on nn kvantsupp. Iga inimene saab neid tasandeid kogeda, sest ta ise “tuleb” sealt – inimese Tegelik Mina asub sellesama kvantsupi tasandil, kuid me lihtsalt ei tea seda. Me oleme rohkem kiindunud objektidesse, mis meil siin on ja need hoiavad meid pinnapealsuses kinni. Me ei lähe sügavusse, ei avasta iseenda sügavaid juuri. Kui lähed sügavamale, hakkavad avalduma kõik olulised potentsiaalid ja tohutult palju uusi praktilisi teadmisi, mida saab kasutada. Osates selgelt ise seda sügavat tasandit kogeda, on võimalik ka otsene ja vahetu suhtlus seal elava Babajiga.

Kriya jooga süsteemi looja ja taaselustaja

Miks öeldakse Babaji kriya jooga? Sellepärast, et Babaji võttis kõikide suurte siddhade õpetustest kõige parema osa ja koondas need, tegi kvintessentsi.

Kriya Babaji surematust olemasolust kirjutas Paramahansa Yogananda oma raamatus “Joogi autobiograafia”. Yogananda jutustuse kohaselt on Babaji suur siddhar, kes on ületanud inimeseks olemise piirangud ning elab juba sajandeid Himaalaja mägedes, juhtides sealt paljusid vaimseid õpetajaid kogu maailmas. Yogananda kirjutab ka sellest, kuidas Babaji taaselustas kriya jooga tehnikad tänapäeval, pühendades 1861. aastal isiklikult kriya joogasse Lahiri Mahasaya, kellest sai tunnustatud kriya jooga õpetaja kaasaegses Indias. Kriya Babaji olevat öelnud Lahirile, et on tema guru minevikust, seejärel pühendas ta kriya joogasse ja tegi Lahirile ülesandeks pühendada teisi inimesi (viide 1).

Aastatel 1952-1953 deklameeris Babaji V.T. Neelakantanile kolm raamatut: „The Voice of Babaji and Mysticism Unlocked“, „Babaji’s Masterkey to All Ills“ ja „Babaji’s Death of Death“. Himaalaja mägedes Badrinathi linnas pühendas Babaji 1954. aastal 144 kriya jooga tehnikasse S.A.A. Ramaiah, kelle õpilase Marshall Govindani kaudu jõudis see õpetusliin minuni.

Sadguru

Kriya joogas ütleme me Kriya Babaji kohta ka Sadguru (sanskriti keeles „tõeline õpetaja“) Babaji. Seda sellepärast, et ta on saavutanud selle loodusjõu ja samastunud sellega. Kui ütleme Kriya Babaji, siis ütleme ka, et see on kriya energia – teadliku tegutsemise jõud – vägi koos vastava teadlikkusega. See on jõud, mille Täiuslikud avastasid siis, kui nad ei olnud veel täiuslikud ja mida nad siis kasutasid selleks, et avastada Jumal kõigis väljendustes ja saavutada absoluutne Iseenese teostus. See jõud on paslik selle seisundi saavutamiseks.

Kriya Babaji on ka Sadguru tattva (sanskriti keeles „kõikjaloleva õpetaja printsiip“) ehk kõrgeima õpetaja puhas energiakooslus, lõpmatu teadmine. Sadguru Kriya Babaji sügavam tähendus on: eksistentsiaalselt esimene loodusprintsiip, kelles on tervikuks ühendunud teadlikkuse ja tegutsemise energiad ning mineviku-oleviku-tuleviku teadmine. See printsiip avaldub aidates ja juhendades inimesi, kes soovivad teada saada ja teadlikult muuta. Kõige tuntum selle printsiibi avaldumine on taipamine. Kui taipamisi tuleb ridamisi, siis sel ajal ollakse teadvelolekus ja taipamise eredus kaob. Teadlik tegutsemine – see on tegutsemine kestva taipamisega. Sel ajal ilmnebki Sadguru Kriya Babaji. Mõned ütlevad selle kohta – juhtimine ülevalt poolt.

Kui Babaji samyama kriya tehnikas pöördud Babaji poole, jõuad sa teadvuse tasandile ja sinu Õpetaja on samuti seal.

Om Kriya Babaji Nama Aum

Veel: Mis on teadvus ja teadlikkus?; Babaji kriya jooga; Babajist wikipeedias

sündmuste juurde

“Intellekti “keha” on paik, kus inimesega sidustub lõputu teadmine kõigest olemasolevast. Mõistusele on see paraku käsitlematu, aga kehade järjekord on kord juba selline, et mõistus asub hierarhiliselt intellektist allpool.”