Kolm peamist vaimset Õpetajat

Shree Guru Gita tekstis öeldakse (värss 28): “Teda, kelle valgusest tekib tõeline teadmine, teatakse sõnaga Guru … Andmas teadmiste silmapesu inimesele, kes on pimestatud ignorantsuse pimedusest.”

Erinevad vaimsed praktikad, paljud õpetused ja õpetajad on olnud osa minu otsingute perioodist (vt minu arengutee), kuid ühest etapist edasi ei osanud mind juhendada ka nemad. Murranguline edasiminek toimus 2000. aastate alguses, kui puutusin kokku kriya joogaga – tekkis kontakt Kriya Babajiga. Indias reisimine tõi mind 2007 paiku kontakti mahasiddha (vt wikipeedias) Agastyariga. Samuti on Too, kes on kõikide asjade taga, mind alati juhendanud, kuigi selge äratundmine ja püsiva kontakti kujunemine õpetajate Õpetajaga on toimunud aastakümnetega.

Õpetaja Babaji – „surematu nooruk“, kes lõi kriya jooga täiusliku süsteemi

Mentor ja Õpetaja Agastyar, üks seitsmest algsest rishist ja siddha õpetusliini looja

Peamine Õpetaja, kelle kohta rishid ja siddhad ütlevad Too, Algne, kõikide asjade taga

Õpetajate poolt mulle antud ülesanded

Oma Õpetajate kohta olen paaril korral tausta avanud ajakirjanduses. Õpetades täidan nende ülesannet tänapäevaselt sõnastada ja edasi jagada igavikulist teadmist inimkonna uuele järjele aitamiseks. Nii on leidnud vastukaja ka sinu soovid ja palved suurema selguse, juhenduse ja kannatuste leevenduse järele. Sellest, kes minu vaimsed Õpetajad on ja mis on nende poolt antud ülesanded, räägin veidi 2018. aasta Äripäeva persoonisaates:

TAHAKSID SELLEST TEADMISEST OSA SAADA?

“Taipamine on hetk, mil Jumal naeratab sulle.”