Sotsiaalne kaasatus ja heategevus

Tänaseks 25 aastat kestnud õpetamise juurde on kuulunud iganädalased loengud Eesti linnades. Nädalavahetuseti õpilaste praktika ning Babaji kriya jooga satsangid Lilleorus.

Ühiskondlikult olulise kaaluga panus ja algatused:

  • Lilleoru õppekeskuse rajamine;
  • Teadlikkuse Rakendamise Kooli asutamine ja rajamine Lilleorgu;
  • Artikkel teadusraamatus;
  • GEN Euroopa 2018. aasta konverentsi korraldamine Lilleorus;
  • TMK Põhikooli asutamine;
  • Tuleviku hariduse SA.

Et maailm oleks positiivsem

Raamatu “Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus” järelsõnas on öeldud: “Õpilased kirjeldavad Ingvar Villidot kui sügavalt inimlikku, lihtsat, põhjalikku, kannatlikku ja loomult positiivset inimest, kes on intensiivse joogapraktika kaudu jõudnud isikliku vabanemiseni, kuid ometi pühendanud oma elu teiste aitamisele.”

Heategevus ja toetatud projektid

Lilleoru keskuse rajamine koos õpilastega (1992). Üheskoos ehitati esimesed hooned, rajati permakultuuri aed ning Elulille park.

MTÜ Lilleoru asutamine (2001) ja isikliku maa annetamine Lilleorule, mille toimimise aluseks on teadlik tegutsemine ja koostöö. Annetasin heategevuslikus korras endale ostetud maatüki MTÜ Lilleorule kasvavate tegevuste paremaks korraldamiseks eesmärgiga toetada kõigi inimeste terviklikku arengut.

Rahastamine läbi annetuste. Erinevate MTÜ Lilleoru tegevuste, projektide ja arengute rahastamine läbi annetuste. Täna ühendab MTÜ ligi 150 minu õpilast, kes on läbinud TMK kursused, suures osas ka Babaji kriya jooga (BKJ) pühendused, osalevad Lilleoru tegevustes ja süvaõppe programmis ning on võtnud eesmärgiks teadlikkuse rakendamise oma igapäevases elus.

Arvamusfestivalil teemal “Oled mees või ei ole?” arutelul osalemine (2016)

Annetused Udavum Karangal nimelisele mittetulundusühingule, mis haldab orbudekodu / vaimse puudega inimeste hooldekeskust Indias, Tamil Nadu osariigis Chennais.

Teadlikkuse Rakendamise Kooli asutamine ja rajamine (2018). Viie aasta jooksul enam kui tuhande vabatahtliku, heategevuslike annetuste ja toetustega ehitatud Lilleoru õppekeskuse uus hoone on Euroopa suurim roopakk-ehitis ja ainus selletaoline avalik hoone. See ainulaadne kool on pühendatud spetsiaalselt sellele, kuidas õppida teadlikkust igapäevaelus aktiivselt kasutama. Lilleoru õppekeskuse Teadlikkuse Rakendamise Kool on Eesti vanim ja suurim teadlikkuse rakendamise õppekeskus, tuues ühe katuse alla kokku 35. aastat praktilist kogemust selles vallas. See on peamine koht, kus ma õpetan ja ühtlasi ka Teadliku Muutuse Kunsti “kodu”. Siin saavad inimesed teadmisi, mis võimaldavad neil muuta oma elu ja minna üle teadlikkuse rakendamisel põhinevale uuele paradigmale.

“Võimalik, et pärast Estonia teatrihoone ehitamist pole ühtki teist avalikku hoonet Eestis rajatud nii suures osas annetuste ja vabatahtlike abiga.” — Postimees, 2. juuli 2018

Rahvusvaheline Euroopa ökokülade konverents GEN 2018 “Teadlike kogukondade tarkus”, mis tõi Lilleorgu 500 osalejat kogu maailmast (2018). Konverents on mitmekülgne jätkusuutlike praktikate ja teadmiste edendamise labor, kuhu tullakse igaaastaselt kokku kolmekümnest erinevast ökokülast üle maailma. GEN Euroopa 2018 konverents “Teadlike kogukondade tarkus” oli kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja heategevusena panustas selle toimumisse üle 100 MTÜ-sse kuuluva liikme.

“Inimene on loodud juba heana, aga me täna tarvitame prahti – teistelt inimestelt õpitud emotsioone ja kontseptsioone – ja seetõttu me ei tea, kes me oleme ja teeme halba teistele ja iseendale. Vaikne revolutsioon algab igast inimesest. See on väikene muutus, mida saab igaüks meist teha, et saada paremaks inimeseks – saada mitte ainult maailma, vaid universumi kodanikuks. Ja sellega tuleb välja inimese tegelik suurus. Ja see ei tähenda juurde õppimist, see tähendab vabanemist kõigest sellest, mis teeb sinu elu valeks, teeb teiste elu valeks ja mis tegelikult hävitab ka meie planeedi.” – Ingvar Villido 10. juulil 2018 konverentsil “Teadlike kogukondade tarkus” Lilleorus.

Kaasautor kirjastuse Routledge teadusraamatus “Personal Sustainability. Exploring the Far Side of Sustainable Development”. Minu artikkel kannab pealkirja: “Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability: A Practitioner’s Perspective on the Sustainability Transition”, toimetajad O. Parodi ja K. Tamm, “Personal Sustainability. Exploring the Far Side of Sustainable Development”, Oxon ja New York: Routledge, 2018, lk 136–150.

Norras rahvusvahelisel psühholoogiakongressil Emotion Revolution stendiettekande käigus teeside esitamine. Konkursi järgselt valiti minu poolt loodud emotsioonide haldamise meetod ja teadvuse rakendamisest lähtuv inimesekäsitlus esitamisele kolmepäevasel kongressil, kuhu tulid 40 riigist kokku üle 700 spetsialisti. Kongressi peaesinejateks olid tuntud psühhoteraapia meetodite loojad / juhid Steven Hayes, Leslie Greenberg, Paul Gilbert, Janina Fisher jt.

Lilleoru Põhikooli (SA TMK Kool) asutamine (2018). Lilleoru Põhikooli omapäraks on Teadliku Muutuse Kunsti meetodi kasutamine igapäevases õppetöös. Lilleoru Põhikool sündis pedagoogide Marika Ivandi, Stina Valgma ja Jaanika Peeba eestvedamisel MTÜ Lilleoru liikmete koostöös, et luua lastele õppimiseks ideaalne arendav keskkond. Lisaks tavapärastele teadmistele ja oskustele on koolitundidesse integreeritud ka spetsiaalselt laste jaoks välja töötatud Teadliku Muutuse Kunsti metoodika laste tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamiseks, emotsioonide ja mõtete mõju avastamiseks ning korrigeerimiseks.

Tuleviku Hariduse SA asutamine. Sihtasutuse põhitegevuseks on sisemise hariduse, teadmiste ja oskuste juurutamine haridussüsteemi kõikidel tasemetel. Asutajate, nõukogu ja juhatuse liikmete sekka kuuluvad Human OÜ ja Lilleoru MTÜ, eraisikutena Helen Kool, Marika Ivandi, Jaanika Peeba, Reet Rehtsalu, Toivo Aalja ja Aivar Berzin, lisaks nõukogu liikmena Urmas Sõõrumaa.

Human OÜ on heategevusliku panusena aidanud kaasa inspiratsioonipäeva “Minu Unistuste Päev” (2018) läbi viimisele (ettekanne Helena Lassi poolt) ning teadlikkuse teemalise töötoa toimumisse puuetega inimestele (töötuba Aigi Vahingu poolt).

Heategevuslik teadlikkuse rakendamise töötuba San Francisco Pimedate ühingus USA-s (2018). Mul oli au jagada mõningaid teadlikkuse kasutamise praktikaid nendega ja olin väga rõõmus, et vaatamata sellele, et nad olid oma nägemise kaotanud, said nad tehnikatest kohe aru. Sellest hetkest alates lakkasid nad muretsemast ja hakkasid negatiivseid emotsioone vabastama. Nende elu muutus.

Veel: Lilleoru õppekeskus; Artikkel Routledge teadusraamatus;

sündmuste juurde

“Sulle on õpetatud, et kannatused on „normaalne“ osa inimeseks olemisest. Tegelikult on need täiesti ebanormaalsed. Sa saad neid lihtsasti vabastada, olla ilma nendeta. Elu ilma negatiivsete emotsioonideta on mitte ainult võimalik, vaid inimesele loomulik.”