Human 2.0 on nägemus uuenenud inimesest

Räägin inimesest, kes:

On võimsate sisemiste potentsiaalide valdaja ning kes hoiab elu, olles oma tegevustes saadetud Tegeliku Mina headusest.

Olles vabastanud oma reaktsioonid, puuduvad tal emotsionaalsed konfliktid ja mõistusest tulevad arusaamatused.

Human 2.0 on inimene, kelle emotsioonid ja mõtted ei aktiveeru enam automaatselt. Ilmneb vastupidine, muutunud positsioon. See elu pole enam autopiloodi juhitud, vaid kuulub nüüd inimesele endale. Ja seda on vaja teadvelolevana juhtima õppida.

Inimese järgmine arengutase

Kõik teavad, et vahel on vaja arvutiprogramme uuendada ehk upgrade’ida järgmisele tasemele. Human 2.0 saab käsitleda kui inimest, kes omab teadmisi, mis annavad talle endisega võrreldes palju suurema sõltumatuse ja vabaduse. Praegu domineeriva emotsionaal-mentaalse paradigma kõrval on see inimese järgmine arengutase. Human 2.0 lähtub uuest Paradigmast – enesekäsitlusest, kus juhtiva jõuna on esikohal teadvus ja selle seitse aktiivselt kasutatavat superomadust. Kuid erinevalt arvutiprogrammist tähendab inimese järgmine tase seniste autopiloodi poolt loodud keerukuste lihtsustamist, mitte uute juurde loomist. Nii vaadates tähendab Human 2.0 ka algse täiuslikkuse taastamist kõikidest üleliigsetest automaatsetest reaktsioonidest vabanemise kaudu.

Kuidas tunned ära Human 2.0?

Human 2.0 on inimene, kes on teadlik oma tegelikust olemusest, valdab teadlikkust, kasutab realismil põhinevat loogikat. Muudab teadlikult tegutsemisviisi või -teemat kooskõlaliseks enda või teiste vajadustega. Oskab iseseisvalt vabastada enda üleskerkivaid takistusi. On võimeline eristama olulist ebaolulisest. On võimeline looma uusi tegutsemisviise. On ettevõtlik. Teab oma potentsiaale ja töötab isesesvalt nende arendamise nimel.

Teadvelolev inimene võib väliselt välja paista millisena iganes. Kui ta kasutab ainult teadlikkust, on ta rahuliku ilmega, ergas, samas lõdvestunud, siin ja praegu ehk hetkes ning teadlik tema valitud tegelikkuse osas toimuvast. Lisaks võib ta kasutada emotsioone ehk valida ükskõik millise ilme või väljenduse. Teadveloleva inimese peas ei keerle valimatud mõtted, ta mõtleb vaid sellest, mida on vaja ja kuna on vaja.

Human 2.0 on:

… teadlik inimene, kes püsib hetkes 24/7;

… tegelikkust taipav ja vaid reaalsusega kooskõlas olevat infot kasutav;

… tark ja tegus inimene, kes teab, mida ta teeb, ning tegutseb sihipäraselt;

… oma tegude põhjuseid ja tagajärgi mõistev, vaba konfliktidest;

… kooskõlas loodusseaduste ja neist tingitud muutustega;

… loov, leides alati tegelikkusega kooskõlas oleva parima lahenduse;

… heatahtlik inimene, kes rajab ja hoiab häid, toetavaid suhteid;

… koostööaldis, osates tegutseda ühise eesmärgi nimel;

… inimene, kes omab kindlat jalgealust, kuna kogeb Iseennast;

… see, kelle jaoks on elementaarne osata iseseisvalt oma elu muuta;

… vaba kõigist psüühilistest probleemidest, tegutsedes parimal võimalikul moel.

Mõtterahu tehnika

Teostuselt lihtne, kuid tagajärgedes ülivõimas praktika. Selleks on vaja panna tähele. Nüüd keskendu. Kui sa mõtled, siis sinu häälepaelad liiguvad kaasa. Avasta see. Proovi mõelda natuke valjema häälega, siis tunned paremini. See pole väga tugev liikumine. Tee mõttes mingi heli – ütle “aaaa”, kõrge “aaaa”. Tunned, kuidas kõri pingutub? Mis siin pingutub? Hääleaparaat. Hääleaparaat koosneb lihastest. Lõdvesta need lihased. Tee seda lihtsalt – nii, nagu sa ikka lihaseid lõdvestad. Hoia häälepaelad lõdvestunult ja vaata, mis sai sinu mõtlemisest. Kes tegi läbi, pani tähele, et mõtteid ei ole enam.

Kuid mis jäi alles? Pane tähele, et sa oled endiselt olemas, vaikuses. Teadvel. See on praktiline kogemus teadvusest. Siit, selle vaikse teadvelolekuga jätkamisest algab Human 2.0. Uue Inimese Elu.

Veel: TMK – emotsioonide vabastamine; TMK – kontseptsioonide vabastamine; TMK – Intellekti valdamine.

sündmuste juurde

“Üks suuremaid tragöödiaid, mis inimesele üldse võib osaks saada, on elada omaenese teadvustamisvõimet avastamata.”