Babaji kriya jooga teine pühendus

Aegade jooksul on kujunenud erinevaid Babaji kriya jooga liine. See liin, mida mina õpetan, koosneb siddhade poolt kasutatud 144 tehnikast.

Need tehnikad on transformeerivad, st nad kiirendavad evolutsiooni.

Siddhad on täiuslikkuse saavutanud inimesed. Täiuslikkus koosneb täiuslikest võimetest. Võib ka öelda, et siddhad on inimesed, kes on teostanud kõik oma potentsiaalsed võimed ja võimalused.

Kõrgeim õpetus

Babaji kriya jooga (BKJ) on minu silmis kõige kõrgem õpetus, mis praegu eksisteerib.

Valgustumist peetakse teatud ringkondades eriti kõrgeks saavutuseks. On palju segadusse ajavaid selgitusi. Minu jaoks tähendab see seda, et sa oled tulnud teadvele. See tähendab, et sinu teadvelolek on pidev ja sa ise samal ajal tead, et sa oled teadvel. Toon ühe võrdpildi: tavaliselt elame me läbi asju – maitseid; seda, mida näeme, mõtleme ja tunneme jne. Teadvele tulek tähendab seda, et sa oled “asjadest” justkui välja astunud – sa oled pigem see, kes teab, et need asjad on, aga ei ole nende läbielamisse täielikult kaasatud – sa pole kaotanud oma võimet teadvustada neid asju.

Kui sa oled selle saavutanud, siis seda nimetataksegi valgustumiseks ehk sa oled saanud välja nende asjade mõjust, saanud nii-öelda nendeüleseks. Sellisel saavutusel on omad suured plussid, sest see annab sulle võimaluse neid asju kasutada ja juhtida, nii nagu sul vaja on. Valgustumise tasemelt on edasi veel üks aste olemuslikkuse suunas – Tegeliku Mina avastamine.

Mida sa sellel pühendusel õpid?

Nende tehnikate eesmärk ei ole ainult täiuslikkus. Need tehnikad on ka transformeerivad, st nad kiirendavad evolutsiooni. Siin on tegevust juhtivaks jõuks teadlikkus, mitte mentaalsus ega emotsionaalsus.

Babaji kriya jooga II astme pühendus on intensiivne nädalavahetuse kursus, mille jooksul:

  • omandatakse tehnikad energiakeskuste (chakra) aktiveerimiseks
  • õpitakse kasutama joogaliku kiirpuhkuse (yoga nidra) ja vaikimise tehnikaid (mauna yoga), et taastada ja hoida kokku eluenergiat (prana) ning suunata see teadvuse kõrgemate tasandite saavutamiseks
  • õpitakse palju tervendavaid pranajaamasid (pranayama), ka seksuaalenergia transformatsiooni pranajaama
  • õpitakse rakendama teadlikkust igapäevase tegevuse ajal
  • saadakse õpetajalt isikliku mantra pühitsus

Satsangid

Pärast pühendusi on võimalik osaleda jätkuõppes. Lilleorus viin sügisest kevadeni iga kuu regulaarselt läbi kriya jooga I-III astme satsange. Neil kohtumistel jagatakse praktiseerimisel tekkinud kogemusi, esitatakse küsimusi ja täpsustatakse tehnikaid.

Veel: jooga kui iidne teadus ja tehnoloogia; Lilleoru õppekeskus.

vaata pühenduste kalendrit lilleoru.ee lehelt

“Joogas on ainult üks eesmärk: taastada inimese õige positsioon kogu loodu suhtes ning juhtida ise oma elu, mitte olla juhitud selle poolt. Ning loomulikult jõuda oma juurteni. Avastada oma tegelik potentsiaal.”