Babaji kriya jooga kolmas pühendus

Joogi tegeleb Algsele, Jumalale lähenemisega. Kõik tema tegevused on ainult vahendid, et sinna jõuda.

Mida lähemale inimene Tollele jõuab, seda rohkem hakkab teda kogema ja muutub tema sarnaseks osaks.

Mida lähemale sa Jumalale jõuad, seda rohkem on sul tema kvalitatiivseid omadusi.

Sinu suhe universaalse Õpetajaga

Selleks, et paremini mõista joogat, on kasulik vaadata jooga juurte poole. Tavaliselt mõeldakse siis India peale, aga see on eksitav. Joogid on alati öelnud: meie pole joogat leiutanud, see on meile antud. Kui edasi uurida, kes siis jooga andis, jõutakse ikka ühte ja samasse punkti – see tuli läbi taipamise, inspiratsiooni ja intuitsiooni … Joogid avastasid, et taipamine kui nähtus esineb kõikjal ning igaühel on sellele ligipääs, mistõttu nad hakkasid seda allikat kutsuma universaalseks Õpetajaks. Pühendus sisaldab acharya poolt läbi viidavaid tegevusi, mis võimaldavad sul universaalse Õpetajaga kontakti saada, moodustades sinu ning universaalse vahele omamoodi silla.

Võimalus kõndida Kriya Babaji jälgedes

Kriya jooga kõrgtehnoloogilise süsteemi tehnikad saavad selgemaks, kui vaatame, kes oli Kriya Babaji. Ta ei sündinud avataarana, vaid sai selleks oma elu jooksul. See viitab praktikatele, mille tulemusena on võimalik saavutada soruba samadhi. Seega pakub mõningaid vihjeid teadmine sellest, kes olid tema õpetajad ja mida ta siis praktiseeris. Kriya Babaji kaks peamist õpetajat olid siddharid Boganathar ja Agastyar, kes õpetasid talle Tamili 18 siddha traditsioonis teadaolevaid transformeerivaid tehnikaid.

Saavutades ise nende praktikatega tavamõistes uskumatuid tulemusi, koondas Babaji neist kriya joogana tuntud süsteemi. Seega, läbides pühendused, saad sa enda kasutusse needsamad tehnikad, mida Babaji kasutas.

Mida sa selle pühendusel õpid?

Babaji kriya jooga III astme pühendus on intensiivne nädalane ritriit, mille käigus õpitakse ja praktiseeritakse edasijõudnute tehnikaid, mis moodustavad viimase osa Babaji kriya jooga täiuslikust süsteemist. III astme tehnikad on seotud potentsiaalide avamise ja eneseteostuse saavutamisega, sisaldades ka kolme samadhi tehnikat. Praktikaid täiendavad õpetaja poolt edasi antavad teadmised kriya joogast kui terviklikust arenguteest ja selle lõppeesmärgist.

Satsangid

Pärast pühendusi on võimalik osaleda jätkuõppes. Lilleorus viin sügisest kevadeni igakuiselt läbi regulaarseid I-III astme satsange. Neil kohtumistel jagatakse praktiseerimisel tekkinud kogemusi, esitatakse küsimusi ja täpsustatakse tehnikaid.

vaata pühenduste kalendrit lilleoru.ee lehel

“Jooga eesmärk on naasta sinna, kust sa oled tulnud – Shiva, Jumala juurde, nendesse kõrgustesse. Aga enne, kui sa saad sinna minna, pead sa läbima puhastusprotsessi ja vabanema kõigest sellest, mis tema juurde ei kuulu.”