Babaji kriya jooga esimene pühendus

Jooga on teadus ja kunst, mida on edasi antud enam kui 5000 aastat.

Babaji kriya jooga saab võimalikuks, kui on saavutatud stabiilne teadvelolek.

Jooga ainus eesmärk, kriya jooga eesmärk, on absoluutne täiuslikkus. See on kõikide inimeste ainus eesmärk – nii ütlevad selle realiseerinud inimesed.

Babaji kriya jooga eesmärk ei ole siit kuhugi mujale minek ega eriliste seisundite kogemine. Hoopis püsivate tulemustega muutus, mis teeb sind oma elu meistriks just siin, keset elu.

Kriya tähendab teadlikku tegevust

Babaji kriya jooga (BKJ) on iidne tegelikkusel põhinev terviklik ja praktiline joogateaduse süsteem, mis sobib igale kaasaegses ühiskonnas tegutsevale inimesele, olenemata tema erialast, rassist või religioonist. Kriya ei ole ükski meie automaatsetest reaktsioonidest või alateadvuse juhitud protsessidest. Kriya tähendab teadlikku tegevust ehk tegutsemist selliselt, kus iga protsess on jälgitud, juhitud, kindla eesmärgiga ning valitud eesmärki täitev.

Mida sa sellel pühendusel õpid?

Esimesel pühendusel õpitakse, kuidas teadlikult arendada keskendumise oskust, vallata tähelepanu liikumist, korrastada oma mõtlemisprotsessi ja kasutada intuitsiooni. Omandatakse:

  • kuus erinevat pranayamat (kriya kundalini pranayama) vitaalsuste arendamiseks, aktiveerimiseks ja tasakaalustamiseks.
  • kuus erinevat dhyanat (dhyana kriya) mõistuse valdamiseks.
  • 18 füüsilist kriya hatha jooga harjutust keha funktsionaalsuse toetamiseks, korrastamiseks ja tugevdamiseks.

Praana kaudu me ületame surma. Ja see ongi pranayama (sanskr yama – surm). Pranajaamade eesmärk on aktiveerida erinevad praanad, puhastada erinevaid praana kanaleid, tekitada rohkem praanat ja reguleerida kogu seda eluenergiat, mis meil on.

Kuidas efektiivselt edeneda?

Tehnikate efektiivsus sõltub nii süvenemisest kui ka järjepidevusest nende rakendamisel. Pühenduse järgselt on praktiseerimiseks hea arvestada vähemalt 20 minutit nii hommikul kui õhtul. Babaji kriya jooga (BKJ) põhineb teadlikkuse kasutusel. See tähendab, et tehnikate tõeline vägi avab ennast alles praktikule, kes suudab säilitada teadvelolekut.

Esimese astme intensiivne joogaritriit on kahepäevane. Kuna teadlikkus on tehnikate tulemusliku läbi viimise aluseks, on Babaji kriya jooga I astme pühendusele eelnevalt vajalik ettevalmistavana läbida Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) I ja II kursus. Pärast pühendusi on võimalik osaleda jätkuõppes, mis toimuvad sügisest kevadeni Lilleorus igakuiste I-III astme satsangide näol. Neil kohtumistel jagatakse praktiseerimisel tekkinud kogemusi, esitatakse küsimusi ja täpsustatakse tehnikaid.

Veel: Teadliku Muutuse Kunst; Jooga kui iidne teadus.

vaata pühenduste kalendrit lilleoru.ee lehel

“Oma sisemaailma tundmaõppimine on joogaliku distsipliini lahutamatu osa.”