Osalesin 16. – 19. aprillil 2018 Norras “Emotion Revolution” rahvusvahelisel psühholoogiakongressil, kus tutvustasin oma uudsest inimesekäsitlusest lähtuvat lähenemist emotsioonidega toimetulekule.

Korraldajate sõnul pole maailmas varem toimunud ühtegi emotsioonide teemale pühendatud psühholoogiakongressi spetsialistidele, sest siiani on peetud inimeseks olemise ja ka psühhoteraapia juures kõige olulisemaks mõttetegevust. Emotsioone on käsitletud kui vähemtähtsaid nähtuseid.

Psühholoogiakongressil osales üle 700 inimese 30 erinevast riigist. Tutvustati kuut maailmas esirinnas olevat psühhoteraapia meetodit. Kohale olid tulnud nende meetodite loojad-arendajad, oma valdkonna tippspetsialistid. Kõigi kuue meetodi loojad rõhutasid ühisosana, et oma emotsioonide märkamine, nende mõju avastamine ja järgnev oskuslik toimetulek on määrav iga inimese vaimse tervise ning heaolu puhul. EFT meetodi esindaja Dr. Leslie Greenberg rõhutas, et kõikide probleemide keskmes on alati emotsioon. Ühiselt nõustuti, et on vaja läbimurret emotsioonide rolli mõistmisel ning nendega toime tulemisel.

Tutvustasin kongressil stendiettekande käigus oma aastatepikkuse kogemusliku uurimustöö tulemusel sündinud  täiesti uudset lähenemist emotsioonidega toimetulekule – iseseisvat ja valikulist automaatselt aktiveeruvate emotsioonide vabastamist Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) meetodil. Stendiettekanne põhines minu artiklil “Awareness as the New Paradigm for Personal Sustainability”, mis ilmus märtsis teaduskirjastuse Routledge poolt avaldatud kogumikus “Personal Sustainability”.

Konverentsi raames õnnestus kohtuda ühe peaesineja dr Steven Hayes’iga, kes on ACT meetodi (Acceptance and Commitment Therapy) looja. Tema psühhoteraapiale lähenemise üheks oluliseks baasiks on Mindfulness, kuid ta on näinud, et sellest üksi ei piisa. Ka dr Steven Hayes jagab minu tõdemust, et toimiv sekkumine peaks olema praktiline ning koheselt käitumist muutev. Olime ühel seisukohal ka selles, et kaasaegne peavoolu meditsiin ei paku üldjuhul inimesele endale võimalust muuta oma elu paremaks ilma ravimiteta ning leidsime, et inimestel on vaja arendada enda psühholoogilist paindlikkust. Dr. Steven Hayes rõhutas kongressi lõpupaneelis, et maailmas on vaja täiesti uut, kõigist senistest teraapialahendustest erinevat, ennetava ning proaktiivse rõhuasetusega lähenemist kogu inimese sisemaailma käsitlemisele.

Kohtusin ka dr Allan Abbass’iga, kes on ISTDP (Short-Term Dynamic Psychotherapy) üks peamisi arendajaid. Dr Allan Abbass ravib patsiente, kelle erinevad kehalised kaebused on kujunenud just emotsioonide allasurumise tõttu ning oma ettekandes esitles ta mitmeid näiteid, kus emotsioonid keha funktsioneerimist kahjustasid või keha lausa lõhkusid. Meie seisukohad kattusid selles, et üks inimeste peamisi probleemi tekitajaid on liigne intellektualiseerimine – pidev mõtlemine, argumenteerimine ja spekuleerimine emotsioonide teadvustamise asemel. Dr. Allan Abbass’i töö terapeudina kinnitab, et juba emotsiooni teadvustamine ja selle konteksti taipamine võimaldab muutust, mille tagajärjel patsiendi füüsilise keha negatiivsed sümptomid leevenduvad. Erinevalt minust oli dr Abbass siiski kahtlev depressioonivaba inimkonna võimalikkuses, küsides: “Kes kõigile nendele inimestele selle teraapia kinni maksta suudab?”. Seepeale tutvustasin lühidalt dr Abass’le TMK meetodit, mis võimaldab igal inimesel vabastada oma emotsioone iseseisvalt ja koheste tulemustega, ilma riiklike infrastruktuure koormamata.

Suure konverentsi lõpus jäi kõlama tõdemus, et emotsioonide valdkonnas on vaja revolutsiooni – on aeg asetada emotsioonid kesksele kohale nii praegust inimkäitumist seletavates kirjeldustes kui ka psühhoteraapias. Oli hea meel kuulda, et töö, mida olen aastakümneid teinud, on psühholoogide poolt saamas üha laiemat tähelepanu ning näen TMK-d kui pioneeri loodetud revolutsiooni läbiviimisel.

tagasi uudiste juurde